Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 17.2019

Page: 135
Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2019/0136
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
135

t. 18,1935, s. 91-103) uznała, że przemalowana została jedy-
nie tarcza herbowa, zaś otaczające ją czerwone pole z tiarą
i kluczami piotrowymi należy do oryginalnej dekoracji ma-
larskiej. Na tej podstawie badaczka związała rękopis z aktual-
nie zasiadającym na tronie piotrowym papieżem, Sykstusem
IV (1471-1484). Nie można jednak zgodzić się z tą hipotezą
ze względu na nietypowy dla brewiarza program ikonogra-
ficzny miniatur, który zdaje się być przeznaczony dla kon-
kretnego, świeckiego odbiorcy z kręgu dworskiego. Ponad-
to, na zworniku gotyckiego sklepienia namalowanego na s.
21 znajduje się herb dynastii Aragonów. Zdaniem referentki
brewiarz został wykonany dla królowej Neapolu Izabeli de
Chiaromonte (1458-1465), pierwszej żony Ferdynanda I (zm.

1494). Podczas wystąpienia została omówiona dekoracja ma-
larska brewiarza, ze szczególnym uwzględnieniem relacji mi-
niatur i tekstu, który ilustrują, oraz kontekstu sztuki ilumina-
torskiej w Neapolu za panowania Ferdynanda I.
20 XII mgr Krzysztof). Czyżewski, dr Marcin Szyma, dr hab.
Marek Walczak, „Madonny Jackowe”. Artystyczne i kultowe
aspekty alabastrowych rzeźb w Krakowie, Przemyślu i Lwowie
Tekst opublikowany jako:
„Madonny Jackowe”. Kultowe i artystyczne aspekty alabastro-
wych figur w Krakowie, Przemyślu i Lwowie, „Rocznik Kra-
kowski”, 85, 2019, s. 49-107
loading ...