Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Grosjean, Georges [Editor]; Cavelti, Madlena [Editor]
500 Jahre Schweizer Landkarten — Zürich, 1971

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.10984#0073

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
53

'.'4";'

4- *J>7'

L>4

kr-

«4M«1;

• 7 -*J

Gfi

\

An

•:1

ff s&

*4

S4i

'38?

»5 .

1

■LA

•Sas

»9

a.y)pfficJ>af€t6(<ett. (Hb.)
3 ■ ^icgelijöttt» tm SJoff.
*t>ni>crl.»iJ>eftl&. j.QäJeatnan»

■jo.iucennatt.

,i 4* ^c^lopf t an Oer |alöen.
15. D berbrulSJ off. i ö.<28irg&at§
ß 7. SönOer totcburg >^ofr»

ao.e<aßf«r)J3off. (»pffo

3.1. !Q off »»arte fTttj>e. n.Ärufc{>of

^4.53 off aKegsen^orr».

iKitlaue tm<öee»
26. yj off an Der alte« «Statt,
?7»3inct'en 3^arotnmatt.
38. iJa^r gen hiöeggts.
^y.ty.i.grrat» oepocrSBIattcit.
9o.l.ff.fflofenJJoff. 3i.e<f»er

}7»@-3«f«>0- 38-J9»y)^ffe(f^«».
4o»SQatttcFert 65. (i'atf^antta,
41.S50ff.42, @er[enfc&n>t;[.
43.3IecFeÄöfjtta(§t.44.4f.y} o'ffe.
46/£>orff@rep»e47.@agmölte.
48.J5oftm(?ic?rU».49.@tetnpr«,
5p. £)et ^tattittc ern "SBalö
51. SJoff55afinne. fz. Jjoff an Oer
$3»3iegety&tten. (Rinnen.
54. '^Üaitbergam5?a»uic«per3.
55.3Köfcntriec^ter*
$<s»J)offamy3ertenf{ein. 57»

5 8.Sßnoer t>ti ober Langenacker.

593re^off^HrXrotte. tfo.Sjalt
Äi.Sifc^lieW^letn. (ftnSJoff.
6 z.Wftt Räumen t>«0 iKöf,ltn.

JBiOerOorff "Jßeggi».
tf4,lotteroac^g55attf] »nO 9ve6e.
^j.OoerlCtoU&of. 66.06er0orff
67.1Bal0i|]et)«fj t?ft J>of. CXBegis
<J8.3» OerTiwtWj.^teOts or()t.
70. aRetjers SJanfj t>nO 55ac^.
7uy}tfffinAft8efatt> 7i9Wute7«eiB.
7?.«f Äple.74-^aprt»f Oer rigt-

7 s. SBtjmamfD orff.79.0 pernafj
8o.l8eobemrotten @ct)ul)e.
8i.^Cn0er0orf@erfatt>.8i. «öacr;.
8j.5Iecfe»(5erfatt).
«4» y}odjgerict)t ob ©erfaw*
85. (StcwwanÖ / iauömarcf«
86» KinbltnemorO $apeE.
87.la»gma«. «8.55rftni^arb.
89. gatlwpdcfj/ Sjoc^ffttbe.
90» ©er OteOtngen €5orfierfTg.
91* S?«n$ 6et>0er 2Ä«ota.
92.3ÜRuctat>n03n8(ein.
9j.gfetteii55r(5en.94.3ngenpon
95.y}aupffecfe«i5*t»^(q)fare!7

fi 0. ©ö«85<»«fj 2(;fttg5attfeti.
1 > 1. ©Pttsljauj) eSeeOorff.
1 i2.3fUten. 11 j.©orff Q5at»e«
114» @trafj gen ©ebltsberg*
115. ©eettnauff @ebltsberg.
n6,SB.i.S» auff@eb[i8berg.
H7.©prff a«ff @ebltsberg.
1»8. QjröttünoOer 9vuttcUn.
(i9.<2Bt;tertettt. »2o.2reib ^Börg
i*i.S>acl)ap€5ebliß6erg (^aufj
ai.lanOmarcr.nj.CSei? Oer®dg
«4- @djifffen0e<5elfj&ßtt£ (tfje.
12.5. CäJtlOenbac^. izöOtötu
1Z7. (lapeH 91t S5ecfenrieO.
128.© prffi« QSerfenrieO.

Hf.3Ht6J^t(««i4«*Ätt»owe82.Sttft5ör6jfj:^fert^
147. 'SBifrelen ccf. ( palm.i 8 4. »papprmött i« orp»
148.9Re5enftocf.j49- Öbermatti 8 5. 'Jöincref ©ßrffte,
i5o.£an0marcT. 15i.©erSr»g.i 8«,J)prb ©orff.
1S i. UnOermatt. 1 s7. än Oer Otiiti.

15 3. ©er Statt intern ^ftrge.i 88.gtt' am ©piffen.
154. 2<n0er CJtiff. 155. Q5epmi89.y3anfj»nO ffapef/.
i56.ian0marcf. (f5e«rftein.i9o.(8ei;0em Äeftenpaum>
\ 57.Str|tten©orff.» 5 8.3m3tn»9t.58ei; Oem Jtrdmerftcin.
59.@c§tt0t>n0fjariffen. Cgel.i92.s.3^tcfaußam[angeffcP.
160. (Tapetl ob @t«n»ft»0» i9$.iangenfanÖ. 194 J5affi»

129. ©anters^anfj.

9tf. 3Rittnberg- 97 ©er>5acfen.«jo.©d&tff^tten/ iiefi&at^.

9 8 .aJtorfac&er rodre/Oorf mprfa
99. ©Ziffern. 100. Ian0marcf<
toi.etßtge©orff lo^QEBU^elm
loj.yioffbnO'vebe.CXelleCfapef.
104. S5ct) Oent f feinen föaym.
io5*Q5et?oemgTPf|en ©aren.
1 o6.?)«pi;r9JltWü 107. SW&lc».
io8»y3atKffecten ?(«Wrff,

iji.^J.i. gr.imOtntItn.
iji.}tt 0er2(c^eri.^ j. QSuc^eoorf.
i3+.®nft. ijs.3m»ftel.
i36,©aIeffl»»(ob58uct)8.
i37.2t«roafTer. i38.9J?uß»ff6acf;.
39.0. antonttnOer 2tm»,
40. QSörgcrftaöt.
i4i.J3pff<imt35ftrge. i42-©«3foR.

6u ©tansftaOec ^ac^,
162. @tan»ftaO S)otff.
16 ^. (f anal am i op perberg.
164. !J5acJ> im9üe0.;i6j.9liog(oc5

i66.3(aroaffer.i6'7.Q(lpnact>tDorfli994ape[iinS.q3etri&i3.V'«
168.SRftterfdjv»an Oer «5erg. ibo, ©c^onenbäelSJoff.
69. 'Enber/taö 17 o.Dber/taot|jotJ3pff 2ri6fj*e. zoifiolg

io}. Oberge6enect'. (5>Pff-

95.(28ofjbn0pfatoe^tff;

196. Capc[(in ®. Carpl.

197. Capellin ©• Jttcfaue«

198. @tup 2(0eftc^ €5i<3.

i7i.5Jet?Ug5"re«5 Brunnen,
171. <2>cjjtt>epe(brun\eit ami opet,
17 3 ♦ Sagen £u SJ en ^tswotjt.
174. ©orff yjergiß« ot)L
i7r.@teineoae§. jtyö.gmatt
177.93eI0pact). 17»^^tuci)en2o8,9tc?fjttmatt.
79.2te3«{&wtten. Cba41209,0lio^rmättfin

2O4,SBn0ergebenecr.
i°5.Roffw oet iadjetu
20 6. Sirenen Ärietjs»
207, Stetn^off.

(&aufj-

i4j.3n^Hc§lwfi44»3mSpifje.|i 8o. yjaltibat^, t8^J3«lt«w«lb.2io,©ea«f«Wer©ommer*

ena^aufi furnemfrcr

J<5jtatt CviccrrL . L

Fa9ot5 art-Ill^qBi^ttfliitt

G. Öabfifwrj.

H.2W 3u Iße^m.

L'Bur53uTE.cggm.
K£anM Ulart{ftcm,C^d»'.
LL^ fmörlefcdatjen.
H l^'twdft.

O^SS vb Sei- i«l)t(aiti ,
R3uegfteil.?«Ttftjotff.

j. Stundt.

V 3f^nmngtn
W"B«q:eii/flp i&u^B.

BBS^awettfee.
CCObcrnatt) -
DD ^erjjifmafet.

15 Johann Leopold Cysat

500Jahre Schweizer Landkarten
 
Annotationen