Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Grosjean, Georges [Editor]; Cavelti, Madlena [Editor]
500 Jahre Schweizer Landkarten — Zürich, 1971

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.10984#0076

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Der vier- Wat6f Jüdin Sa,

A-ÜrüikvQbtyenwohnfaUs f>. Stm&t$4el kwfkih.C VnjFfärwon Cdpel

A S.Vbca>toiMMifitr.ll Dos Stf C Barfüp,tr clc-'kr. ycli das ceSegum .O.Vit ItUU. E Mm Marciüi t'norFChnficffei ihor .G.Otrober SpiiatzümH Geiß.
h.Gi&f>nmf^oJj£tt/;v./.PaF^^ X Kdeck. p Dar mderthor.

1 T>aA Habt hat

v,% B'- VrawenMünßet. C.ßVeigr. • D. Treiiaer Kirch . l.Da* Korn futäS F Bibliolhtc . G weUeVherq r' Imnat fluf. §AMt~-S.LJzodiaart..K.1efaiitr Coflcfli«m. C.UWc((it»«f KiVcft.t) .Kabfha.u)}. E .Raffer JThwm . F. B Affuffer Kbßtr.
il. K.Oeienbach.ünd^cnhänß L. Da* Baun, haüj. M.okr dorther. }f. die hoch wacht in Kraft I _ '

ba-4- w»(Jf SiüitnSte

X.SMarfini PjawKin*. zXC*j»«ciner.3.AltjCopucinc-.f.R«.t>tf>aüj3. f. iiEKOtvte.^jwefcjj.
7 Avnwrt Ctosfet: S. MütUfluß .9 Cap-ZuRituHti^inordt. lo&frjfatflMfan<ker/&*>.itBl-wwm..

A.$tiff( S. Ofw»Q. i.SHichndi. Vfa.\-i - Kirch. -£.V. L .Fr«.wesi;Kir<:li. D.Capüa»er (Keßer.
E .Frä-wcn Cloßer. 7. Löberenlhor. 0. Trautn-ßtintrlhn-. fi.HeUrUmr. l.Rft<*f :rUiw, k .^eüb \%n.ut
LSpiftol Zür'H PreifaSiißktit „M VK*^: u.ru\K cuiff^Hav-e N.SAVtff^gang .OdCcT^la.^o.rin.-HH.Wi .

JO.TREiTBURO

SCHAFFHA-W.^

.. E*« FürßUClostcr . f> Vag Nüijfff r. C.5. Laurent!i D.Oer .Spital UW F D*S *

5sk"

ff

A DasSMoi TiiMlm.B.S.CaibarinaKirch.'^iSMo^Waleria.VasS

ienKvniVatftey. jj.Vn/x.FhvwcnKisd). Ei)<w/<.«Wi"4W- F. 5.Tj>e«t<m • G.Rb<4.«nuffTwit*iH.l>?r/j»i(al

Biel *

>fy<iauw

NtWENBURCL <\mS<t.

FÜR JTL. CL.EINT.VIDE.L. NT

1

js,5,Maria Magdalena. F Vnfer t.Fm^mBroim. G .Kic Kj.»(n<r_9A(3cn

JBlu±rohirJ:m.Jtcn. alleraam^, ^ was ich fe 1can irefiett an, £
Zürich,.. , ^ Xh^üj^dxScfce^^JTstä^ C|

WxiJÜiaufeJi

'Brllß^J^,

SeptetitTi o
31 r5ö

IST

o

ßL3

Q 3^

ie

3__t

J

o2

7//

5

VF

r

iMBimgung

Schwarz, it-raht -thztnSern verwirf/ Weift u^SIaw am lanfe iftam-en, Srecfi&vary^ot'ar^ß^amm. Jn/mie, st

f~/ij er rn . Hann fä&twaturfc.-ander Jranaeslia^

: urdL-ich binden, ttchtrppt '^Belveder(ff^ianai£n ß Tliätr imJKrartZ. KetnDlurne&ape*1,

JHuact-aten

"Trr?^? rr"f.f,, r:,^g»faft<'«,'«-iCf\?>rr ardmal, matt Kenf den. ^Tanten, A-tw*

her.,
urdi

G-eli tmdjchiva.rZgeln-uni^Vtalßnr Tüa£eA..

Ist der eTr/tea Jßucmen ein, 1/Lwmriftm. ihuesir ajifft?eheny

Sie steht djrt, tAuts anher fwLen., „ ^7^-4^ dr etruzn Orth: — —„ „ ---

} SpU^Kranza^ht^dlfedrt^M^^ Heuten aif JieSwids- Veryandtvn-,

k7f ' - ^ - ^JC._^v_ nrr-/i« ■*« ':^fw/c/ot/arzenSchalten.dort: Unter h>eichen.Ihren. CrLanz;

^ Z, ^^^i^t^ß ' r VsfeLdtdn der Orthen^aUen, Breden aufi v*r andern. aXcn -
-^r/teSIum. im. (rartetu^wefen^ ^> ^serftBlutrOtryf*den.. UerJUrt vhdStatt von-S. Gallen..,

JPU'lliaria. 'hfta.hca,.

J\/lilliaj-ia (je-rmandca- ■

S t ......rcjiQ

Jl/tilliar ta Cf a.Uic & ,

«4 Vv^p

»Ml«

Jlttllü

^Jmfeit

Grcbaden.

yd$amviler&

A.

3 j- 6.

<9~Carce Ctnrumas

Ol

kezdels

&Cha/tdm,

cts.

0 ; X-^ feCTW ^4

(0

40

1

4^

11

tMe.1

•^Tndvrj

tlar) C^
rayraA

Neu

oR,

•an V oJäBWä
fiuh

itsteliety

\dk,i -tafs

JirjUüzn.
tili. 0

Staus?

...JlÄzen. <y\eid. ^ ff

'sack. M

iL

' Ol

rlinsai

/.' i \Var&if*J

<sJc

WmirJHidauj

$rämr-*

I Lfieutaitaw

ig

,,#•••»..«..1

p • —z^u

mpnninnninoTnmiqnmiTnRi

utlimtlituiniumtiiHtut

o

7-

4a

Wc%w&rc/2zt&.<

ihtir.

§L VeUkirhk

^J&rldänmfr der Zeichen

Emu Vößztruj.
FleßkerL.

bcrila/ser*.

Orter, der Schlachten, und. Victv*
rierz, waj^r das 'Vattrerlandslutr
Ver '^^^T ~" ~ -.ggften njordcji. \

&BäJcr

ix ^

A.DosMCmjler. B .Pforcfi Kivclv. C.5:3o(i*nnes.B . Rhem/(its. -E. Cdrtftuü Clc|Wr ,

yf

. o

^-^'•.»,1'.,

ff

13

£&F"

'UfldvQ.

Tcddnwn

%tej\

Wo. '

SBBjSSB—

MBipr

ST

Mcnai c s

1

Kl

Xi.i50L0TH VRN^TP^

mml^jm. 1. «...

MS

I

TV.

N

WO

o

4-6

TL

TL

S

+0

A.Pcr
SR.

"HoftBCAu»-.B tfes SchloßCBi(yv#ch*Vcf».Dy.LUCmX.5.Mwiw^ . .

Äwß.,f)tX»^rh^S.I J.Rf>toBftWfKtVch. K.yffo/faß LPfr Khew/tit)},K.SchloßHat.dtn)hnn

MÜLHAUSEN

. -SS»»,

Kir<:lii-ri. F.Vn/v-fd'fbf»fnwcnKircif. tf.S.CUUTa. \bbtcy vnd ZfptiaX . h ,Day ä«fjl<tUp.

Gen

f.i-JWc.^««A^.M^i.at v,^.^S'P-e^e..o-XHgrf„tole. [

^otj-1"^ 'y Galle

TT JS

-VT"

EV.VAU

i.Vhfrr Jr.SliJft. * Capuciner CMel. %. S ."Nicotaut 4. H.Wey Rcnigr. 5 VtJeaa.ß Daf Eijonör^rc
Kanf Kauft .TDos Alf .StfiWi. * Das VfH> ScHM.a t>£r Heiße JVemUo.Wa'W aMlirnftufi. '

BBENrNGARTEN".

| flJCH INGEN J^„,„

S.CapMcintrCMKr.'R. Hcily.Ctmk..C.K<tß brück mimüUk. I>. Pappyr müfi(.
fi .dtrp'aH iburn. L Vtermansthiurn. . der Spital.

Lavs

au

final. H.L Ho [hitalt. 1 L' Hojpitale ^.Rod)e .

F.La Mai/6n rfe ViVtc. ^. l atßnal. H. L Hofpiialt. 1 1' H«j/nt«fe ■

4

Wetting en.

Cr

EUTXLfiVGKJV^

Ahtac^ Morgarten am ^ußee = gebiet , So geschehen jl0. a.3 jf.

Ordnung., Wk ^ie Hccköt/: ^et- £t?Ar»f))J)cnflff o^j- ^cro
He^en -EhreixzGefiatifeH/ B«<)en iri?erSpion fltim

ifck.v1

A fl!fr0vt. B^ ^,fe Wo die Herim ^«(5

IttINQEN" CARTHAUjf.

Jt.Vrban .

^JVftfacftt'• J'efnpacft- LÜclnev-cje£>iels\ Jcßcjihiheti Anno. i s>7 .vCiL^-s

HELBERG

mm^ \ mmm mm mm

W.. ir? € i _....._____ . . _____

RHOG Im AERGAN»'.

A.A»r JIt+*. b.winAifA. C. König tfetden dosier.

2Je.l* 2>(.lintMiio(^mt-ftorwn.
{am- in-Onc lyfa.^vii. "Tuß. cum tr-
fec- ComunHa.t:^uatn mtelitjulsin.

iy,Siibsylvam<*S(art;nceetoif>j)e,,

CtUxe per liberfum. /tabenJorurn/tn
<ju>!>u5 cujltde« f< d don urnJairiteHu^
difiumJerre, licet.

A, Ong*ejiu.s i/b&jncipal-.eljenalor*

B. ^atydamannuf^Udia n'ißujpreptrz
C Jedesitf): Stna.ii>rum .

D, H)>ertuS idtjrtra eXevaia voium—

Stuvoxztn da.t

E. Primarius ftpparifor.

¥. %Ai4i (tytf eJ@nion.y\/alrartj.

Wni>(£ ntwavff/ rv'tt nit allem ble
lznb$&immte 'inhr^oisl-.&taii

cwff) Wtjlrtüffi^ irt den SobU-öijrten ■
n(s$ulW'</&c(?n>fr>tyUrtbe.rtvaiiert/
Ö(rtf Uö/uwi 2typen$etl buvcfyiien
Qefre>)f-<$etneinertl>ll<xn<$(f)a((en -
werden /aütw )e>er$\t Qutembtfi, —
$<d\ev\*nb$ (rine tvoinvinun^ ttö^o

. &iit)uater Sferten Aaubfer und
tan tont -

ZBietfOfemtir*' Qefayte Sflcvtn
*<yt(k\ntrauS()a\}S'<i>^n Stent

i£>tv$he*fa'28eiM.
(Be^tvtvnt (StoM f und imd -

Frawevtelo

Dießem hoven

i.tierthor. z Rhein (hör. k Oberthau. + .Sigel&urn
f.OtterHoJf. G.VnUrHoff.

\J)asS<U<^.h.dAiRabiU^Kß.C.di(fJariKiKb.V.CapuCmfrClcSfe>-

L.vo an"0. L.au.1S

FuRSTfLlCHE Cu)StEK Pb^F^VS ^

A I GfataenP/ariHircb 9 ».Cfffetow« C£AS"ice .O.ptgtrflem .

J>tein am Rhein.

AS Uwtnl.o. B ft?r ff y f."™t. C. L. 5i MaM»K • D ^.nAn^'l
E.Ca/<*4cra/fBCom«.K HoJpHale. CS.Trancifco H.Porfe
Ca*1»»-intt .T.C^tnpiwt>. K.L.a.gode Lugano. L ■ o. 5ftU*at Cf ■

18 Heinrich Ludwig Muoss

MÜN.9TERIM AaGÖW.

iorey

ScbicfiUin ~^S>

Wintert hur

500 Jahre Schweizer Landkarten
 
Annotationen