Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
INDIA’S SERVICES IN THE WAR
THE U. P. VOLUME.

Index to Illustrations.
Page,
Abdul Rashid, Maulvi ... ... 233
Ambika Prasad ... ... 118
Amin-ullah, X'akil ... ... 228
Anand Sarup ... ... 224
Anand Sarup, B. ... ... 172
Baba Pyan Dass ... ... 154
Bageshwari Partab Narain Singh ... ... 240
Balsik Prasad ... ... 193
Balvant Singh, S. ... ... 28
Beni Prasad Singh, Babu ... ... Ill
Bhedari Lal, Babu ... ... 143
Bhagwan Bux Singh, Raja of Amethi ... ... 104
Bhagwati Prasad Singh, Maharaja Bahadur of
.Balrauipur ... ... 98
Bhartendu, Babu ... ... 116
Bhawani Sahai ... ... 240
Bhava Hanwat Prasad Singh ... ... 245
Bindeshuri Saran Singh, Babu ... ... 260
Birj Narain Rai, Raja Bahadur of Padrauna ... 250
Bishambhar Dayal, Babu, B.A., LL. b. ... ... 197
Bishambhar Nath, R. B. ... ... 149
Bishan Narain Bhargava, Sahib, Babu ... ... 211
Bishan Chandra, Babu, M. B. E. ... ... 221
Bisheshwar Dayal,,Lala ... ... 33
Brahmanand Rastogi, B. ... ... 170
 
Annotationen