Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: b_0001
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/1034
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
I N D E X

OMNIVM TITVLORVM, QVi IN
PANDECTARVM,SEV DIGESTORVM
LIBRIS CONTINENTVR.
ORDINE PRIMARVM LITTERARVM.


Bigeis. 47-x4
Acceptilatione. 46-A
Accusationibus, & inscri-
ptionibus. 48.2
Acquirendavel amittenda
polsessione- 41-2-
Accjuirenda , vcl omittenda hereditate.
29.2
Acquirendo rerumdominio. 41-*
Actionererum amotarum. %$.x
Actionibus empti & venditi. 19-!
Ademptione libertatis. 4°-6
Ad exhibendum. i°-4
Adimendis veltransferendis legatis , vel
fidcicommissis. 34-4
TAquiliam. 9-i
Corncliamdefalsis,&de S.
C.Liboniano. 48.10
Corneliam de sicariis & ve-
neficiis. 488
Fabiamde plagiariis. 48.1;
Falcidiam. 35.2
Iuliam deadulteriiscoercen-

Ad iegem

48.5
48.14
48.12
48.7
48.6
48.4

Admini-

dis.
Iitliam de ambitu.
Iuliam de annona.
Iuliamde vi priuata.
Iuliam de vi publica.
Iuliam maiestatis.
Iuliampeculatus, &d«sacri-
leaiis & de reiiduis. 48. 1 3
Iuliam repetundarum. 48.11
Pompeiam de parricidiis.
i 48.9
s&periculotutorum & cura-
torum , qui gesserunt, vel
non , & de agentibus , vel
conueniendis vnovelplu-
stratione, | ribuSi 26 ?
1 Rerum ad ciuitates pertinen-
L tium.
Ad municipalem,& deincolis. $o. 1
Adoptionibus, & emancipationibus, &
aliis modis, quibus potestas soluitur.
sTertyllianum, & Orphitia-
num. 38.17
AISC JI Trebellianum. 36.1
^ Turpillianum,& deabolitio-
I nibus criminum. 48.5
LVelleianum. 16.1
Adiignandis libertis. 58.4
ff.Nouum.

<

j£dilitio edi£to,& redhibkione,& quanti
minoris. 21.1
yEstimatoria adtione. 19.2
A^noscendis vel alendis hberis , vel pa-
11*1«
rentibus,vel patronis,vel libertis. 25.3
Albo scribendo. 5°-3
Aleatoribus. n-5
Alienatione iudicij mutandi causa fa<5ta.
4-7
Annuis legatis , & fideicommissis. 53.
1
Alimentisjvcl cibariis legatis. 54.1
Anper aliumcauss appellationum reddi
possint. 49-9
Apellatio-/&relationibus. 49.1
nibus lrecipiendis,vel non. 49.5
Apud eum , a quo appellatur, aliam cau-
sam agere compellendum. 49.12
J&aquas pluuis arcend«e. 39.3
A(lua (.quotidiana &a?stiua. 43-*o
A quibus appellarinonlicet. 48.2
Arboribuscasdendis. 43>J7
ArborUmfurtim carsarum. 47.7
Auctoritate & consensu tutorum & cura-
torum. 2 6;8
Auro & argento,mundo,ornamentis,vn-
guentis,veste,vel vestimentis,& statuis
legatis. 54.2

B

rDamnatorum. 48.20
Eorum , qui ante sententiam,
BO-J vel mortem sibi consciue-
nis | runt, vel accusatorem cOrru-
I perunt. 48.21
iLibertorum. 38.2
rContra tabulas. 37.4
Bonorum j Ex testamento militis. 37.13
potTessio-^ Furioso,infanti,muto, surdo,
ne cscocompetente. 37.3
^•Secundum tabulas. 37.17
Bonorumpoilessionibus. 37.1

42.5
43.25
37.6
47.22
40.16
tV6

CAdaueribus punitorum. 48.24
Calumniatoribus. 3.6
Capite minutis. 4.$
Captiuis,& de postliminio, &redemptis
ab hostibus. 49-15
Carboniano ediclo. 37-Jo
Castreniipeculio. 49.17
Censibus. 5°-l5

Condi-
idhone

Conditio-
nibus
Confessis.

Cessione bonorum.
Cloacis.
Collatione.
Collegiis,& corporibus.
Colluiione detegenda.
Commodati,vel contra.,
Communia pra;diorum, tam vrbanornm,
quam rulticorum. 8.4
Communi diuidundo. 10.3
Compensationibus. 16.3
Concubinis. x$.j
Concussione. 47. ij
'Causadata,causanon secuta.
12.4
Ex lege. 13.2
Furtiua. 13.1
"( Indcbiti. 1 2.6
Ob turpenijvel initistam cau-
sam. 12.5
Sine causa. 12.7
^Triticiaria. 13.3
& demonstrationibus , &
causis,& modis corum quas
in testametoicributur.3 5.1
Institutionum. 28.7
41.2
Confirmando tutore,vel cnratore. 26".3
Coniungendis cum emancipato liberis
eius. " 57.S
Constitutapecunia. j^.j
Constitutionibus principnm. 1 4
Contrahenda emptione,& de padtis inter
emptorem & venditorem compositis,
& quae res venire non postunt. i 8.1
Contraria tutel£,& vtili actione. 2.7.4
Curatorebonis dando. 42-7
Curatoribus furioso,& aliisextra mino-
res dandis. 27.10
Custodia & exhibitione reorum. 48.3

D

DAmno infe£to,& de suggrundis ,&
protectlonibus. 39,1
Decretis ab ordinefaciendis. r0.9
Decurionibus, & filiis eorum. 50.2
Depositi,vel contra. kj.j
Distractione pignorum & hypothecarum.
20.J
sRegulis iuris antiqui. jo.i 7
r J Temporalibusprasscriptioni-
Diueriis <, 1 ,,„ Sr ij rr1 ■,
| bus , & de accessiombus
L possessionum. 44. j
Diuisionererum,&qualitate. 1 8
WV Diuot
loading ...