Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: b_0005
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/1038
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

^^
l %

8C«I
TexJ,

^

4J.I, "

Vt«(in

«efc,
Jegatot;
Vtrubi.
VuJgarij&pur.
s i'"

?

I N D E X
OMNIVM LEGVM QV.E HIS
PANDECTARVM,SEV DIGESTORVM
LIBRIS C O M P R EH EN D VN T V R.
Prior numerus Librum 3 aker Titulum, postremus legem denotat.
<±s4duerte legum initia primum iuxta editionem vulgarem ,deinde seeundhm Tlorentinam ,obferuato buius scribendigenere ,in bunc
Indicem eo conietla, vt nihil defideres, & vt citius,quod qmris, comperias.


B accusationc destitit Iib.43 .ti:.
\6. 1.6
Ab adgnato.vel alio. z7.10.it
Ab ea pavtc. 11-3-s
Abcmptionc. 1.14.58
Abdsc Rcipub. causa. 4.6.51
Ab cxhercdati. 30.1.116
Ab cxsccutore scntenuae. 49.1-4
Abhcrcde. 41.6.1
Ab his oncribus. 50 5.10.
Ab soostibusautem. 4-6.15
Abigeatus crimcn. 47.14.1
Ab Impciatore nostro. 47.1 5.6
Ab intcstato. 29.6.16
Abolitio. / 48.16.8
Abomni militia. 49.16.H
Abomnibushcredibus. 30.1.104
Absensrcus. 5 - 3.7 r
Abscntia cius cjui. jo.17.140
Abscnti. 39.5.10
Absentcm accipercdebemus cum. 5,0.16.1519
Abscntem incnminibus. 48.19. 5
Abunculo nuptura. i2"75
Acccptilatio cst. 46 4.1
Acccptilatio sub conditionc. 46.4.4
Accipientis.&edentisiudicium. 16 8.15
Acteptisa Maeuioocntum. 35.1.93
Acccssio. 44.3>«6
Acciolam Claudiividc, Cum tibi yisum fucrit.40.
s-l7
Accusator.
Accusatorc defuncto.
Accusatorum.
Accusaturus.
Acta apud lehabita.
Actiodc aestimato.
Aflio in pcrsonam.
Adio ncgotiorum gcstorum.
Actioftclhonatus.
Aclionis verbo.
Actionis vcrbo.
Actioni reciliibitoriac.
Adiones tfepositi.
Aftione distrahitur.
Adiones aducrsus.
Actioncs dc scruitutibus.
A&ionum gcncra

Astor a tutorc datusj
Aitoris procurator.
Actorumverba.
Actuskginmi.
Actus sui rationcm.
Adbcstus.
Adcertam pattcm.
Adcognitioncm.
Ad curatoris.
A dccuripnatu.
Ad diem.
Adeoquidem.
Adco quidem.
Adeo quidcm.
Ad-ca ,_quae non habcnt.
Ad eos qui.
Ad cumquem.
Ad excusatonem.
ff.Nouum-

47-*5-5
4S.1.13
48.16.1
48.5.35
41.1.45
19.3.1
447.18
3-5-47
47.10.1
44-7-37
50.16.34
10.1.54
16.3.13
17.165
44.7.7
8.5.1
44-7-M
46.8.9
3 3-3°
41.1.46
50.17.77
16.7.19
48.19.31
8.1.6
41.4.13
3 9'. 1.46
50.5.5
4s.«-77
17.1.58
41.1.7
1.1.8
5d.i7.tj7
13.6.19
3 9 5-3 5
50.5.14

Adcxhibcndum.
A DiuoPiorcscriptum cst.
ADiuorcscriptmn est.
A duobus manumissus.
Adfe&ioms gratia.
Ad fi icm rci.
Ad fiscum.
Adgnato propior fceminst.
Adigerc lureiurando.
Adiri etiam ab.
Aditio hcreditatis.
Ad Impcratorem.
Ad instrucndam.
Adlegatum.
Ad principcm emissa.
Adquirent.
Adquiruntur nobis.
Ad rempublicam.
Adsignare& pure.
Adiignarc libertum.
Ad successioncm.
Adstiinptio originis.
Ad tempus ordine.
Ademptan pudicitia.
Ad tc-stium numcrum.
Ad veterani.
Administrantcs rcm.
Admonendi.
Adoptio enim.
Adoptionon iurc.
Adoptioncs.
Adoptare quis apud.
Adoptarc quis potest.
Adoptiuus filius.
Adoptiuum patrem.

10.4.19
13.1.58
41.1.15
38.8.4
39-5-5
it.5.11
35.1.16
16.4.10
37.14.6
1,11.1
»9-*-45
49.1.16
16.7.34
3.3.61
49.1.11
114. 18
41.no
50.4.8
38.4.7
50.6.107
48.13.1
5C.16
50.2.5
47.10.10
*8.i.n
35.1.40
17.1.41
11.1.31
1.7.16
1.7.38
1.7.43
1.19 1
*-7-37
13.1.14
1.4.8

Adoptiuii quoquc patre.Hasc lcx est in $.8.5,3.2.5
Ad pcremptorium.
Ad pcrsonas.
Adquinnatura.
Ad rcmmobilem.
Adrogato paterfamilias.
Ad rcs donatas.
Aduersus cxceptionem.
Aducrsus exuaneos.
Aduersus mensorem.
Aducrsus sentcntiam arbitrit
Aducrsus tcstameatum.
Adulter diem.
jEdcsacraterrae.
-/Ediumautem.
iEdibus communibus.
jEdificatunv
./Edificia quae scruitutem.
jEdificiaRomae.
^Edilcs aiunt.
^dilcsctiam,
./Edificia vrbana.
iElianusdebitor.
iEmiliusDcxtcr.
jEmilius Larianus.
./Equissimum ordinem.
iEquissimum vitum est.
-5Lquissimum putauit prauor.
iEstimatxres.
I iEsti.matian.em honoris.

5.1.68
11.1.15
3-3-!9
3.3.56
1.7.40
21.1.6l
44.1.15
4I.I.53
11.6.1
4.8.19
5.1.30
48.5.19
18.1.73
IJ.-I.ZJ
39-1.18
39.1.45
8.1.H
5p.l6.149
tl. 1.38
ibid.t^
8. 4.1
39.1.10
26.7.53
4.4.58
37.1.1
38.17.5
2.10.1
14.3.51
50.4.16

jT.itimatisrcDus.
14.3.50
agaso cumtabernam.
9.1.5
agercctiam videtur.
44-1-1
agcrelt locus.
5.17 17
agraria lcgc.
47.il.3
agri ciuitatum.
6.3.1
agri vsufrustu.
7.1.18
a silio hercde.
30.I.15
afilio heredc.
54-I-I5
afilia pctit.
36.I 6l
a fratris postumo.
30.1.117
aithaies scruus.
48.10.14
A I META TENESTEPAt.
1.4.3
4914.1 6
ait D. Traianus.
ait, lcx, quanti is.
9-1 11
ait praitor.
4 4-7
aitprcetornauta:.
4 9.1
ait praetor.
It.1.3
au praetorquod.
4.1.1
ait praetor.
11 1.7
aitpraetor.
46.13
aitpractorquod.
13.6.1
ait praetor si quis.
6.1.1
ait prsetor cuius.
41.1.5
Ait praetor incum.
J4 5-5
aitprxtorqui.
11.3.1
ait praecor.
18.8.7
aitpraetor qui.
43-30-1
ait praetor qucmj
Al-^-l
aitpraetor quae.
43-17-^
aitpraetorglandem.
43-l8.i
ait praetor.
43.10.1
aitpraetor.
43-6.1
ait praetor.
41.515
ait ptoetor.
41.8.1
ait praetor.
41.8.10
ait praetor.
43 1.1
aitprsetor.
45-4 r
ait praetor.
43.11.I
ait praetor.
4} IJI
ait praetor.
43-«7-I
ait prtetor (i.
3-5J
ait prauor.
43.18.1
ait prxtor.
43.10.1
ait prxtor.
43.15.1
ait qui aliter.
43'*4-5
alia causa est.
24.3.14
aliam causam cssc.
46.1.18
alias autcm procuratorem.
iz.1.18
alias si cx stipulatu.
it.3.6
a libcrto.
3S.1.35
alienares pignori data.
13.7.10
alicnam arcam.
41.4.13
alicnatio cumsit.
18.1.67
alicnationis verbum.
50.6.18
alicnationcs enim.
10. t 1 3
alicnacum.
50 6.67
alieno scruo.
•40.5.31
alienusfundus.
3 51-61 1
34.1.10 "
alimcnta &vcstiaria.
alimenra liberto.
15.3.6
alimcntorum causa.
38.3.11
alio hcredc.
34.1.9
alij propter suspicionem.
48.1.9
alioloco.
13-4-1
VVV 3
alio


loading ...