Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Blatt: b_0040
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/1073
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Index legum Digestorum.

vel (i viuo eo eoaceptus est.
velsolucndicausa.
vel surdo,muto.
vel totum, vel pars eius.
vel viuo eo concep.vide,vel si vitio
vel viuus noluerit.
vcl vniuersorum bonorum.
veluticum legc locationis.
veluti ergaDeum rcligio. /
veluci fustium admoniti*.
veluti quod spreuetunt.
veluti si eam personam.
velati si figlinas haberct.
veluti si indotem.
veluti si me prccario.
veluti si nouellctum.
vcluti si peregre.
vcluti si quis homicidium.
venationem fru&us.
vcnditor ab emptore.
venditor actionis.
vcnditor domus.
venditor cx hercditate.
venditor fundi Geroniani.
venditor hcreditatis.
venditor hereditatis.
venditor hominis.
vcnditori si emptor.
vcnditorcs empti caueant.
venire bona ibi opottet.
venisse ad hercdem.
veniunt in hoc iudicium.
vcntte pranerito.
ventri tator a.
verbum,Amplius.
Verbum.Erit.
verbum exacsla: pecuniat.
verbum sacerc.
verbum hoc,si quis.
verbum illud,Pertinerc.
Terbum,Oporrere.
verbum oportebit.
verbum,reddcndi.
verbo,Victus,contincntur.
verba contraxerunt.
verba ha?e,Publius.
Vcrba senatuscons.Maccdoniani.
verbatestamenti.
verborum obligatio.
verbis ciuilibus.
vcrbis legati.
vcrbis legis xij. Tab.
verius esfe existimo.
vcrum cst eum, qui.
verumest cum.qui.
vcrum cst , neque pa<5ta.
verum eft omnem postumum.
verumestquod.
vwum estquod Sabino.
verum est si ipse pupillus,
verum eft si meretricem.
verum vel de dolo.
vero procuratori.
vestis, an vestimcnta,
veftis appellatione.
vestem sordidam rei.
vestimcntum,id cst.
vetus accipieturquod.
vetus suit quxftio.
yetercs in emptione.
veteres nominatim adiiciebant,
veteribus placet.
vcteranos.
vetcranis& liberiy.
via constitui,vel.
▼ia,iter,ac"tus.
vir,itincris adtus.
via? latitudo.
vix stcrnendx immunitatcnv,
vix vicinalcs.quar.
viam publicam.
vicarius alieni munerij.
viccna millia passuum,
vicinus loci fuperioris»
*cideamu3,an 8c.

38 16.7
41.5-iO
43.5.1
eo concep.
38.4.4
13.7.11
I7-J-77
1.1.1
48-I5-7
37-1 4
14.1.54
s.3.6
11.7.13
43.16.3
15.1.6
1.13.7
45.1.17
lt.I.l6
43.1.49
18.4.13
19.1 3«
18.4.11
84.13
3.15.17
18.4 1

videamus,an in omnibus.
videamus,an stipulatio.
vidcamus dequibus rebus.
videamus crgo si heres.
videamus generali.
videamus in tutelari causa.
videamusjsi ei,cum quo.
videamus tamen.
vidcndum tamen eft.
videlicet ne cui ofEcium.
videlicet si hoc acstum iit.
villx instrumcnto.
vindicatio non vt gregis.
vmdicantem venditorem.

vim facit.Vide,Vi facit tam is.
vim facit,qui non sinit.
vim passam mulierem.
vinum cum vasis legauit.
vinum quod mutuum datum erat
vino legato j.
v.ino legato ij.
vjtnam vaia propnc.
vlnculorum appcllationc.
vir ab eo.qui.
vir bonus arbitratur.
vir cum vxori.Vidc,Vir vxori pecun
11.1.8 j vir in fundodotali j.
18.6.19 I vir in fundo dotali ij.
45.1.101 vir mulicri.
41.5.1 | vir vsuras promissx dotis.
jo.16.165 ! vir vxori donationis causa.
10.19 1 vir vxori pecuniam.
19.1.84 vir vxori,qux dotem.
16. 5.10 ! viro3tque vxore.

11.1.19
35 3-5
43.1.1
4.1.17
n.1.38
11.3.4
34-3-17
n.i.itf
30.1.95
46.19
1 14.11?
33 7-is
6.1.56
11.1.17
43.14.10
43.16.11
48.5.39
33.6.15
11.1.11
. 33.6.1
ibid.14.
50.16.106
50.16.114
13-3 49
46.7.18
iam.
13.5.8
ibid.vlt.
14.1 64
14.1.54
16.1.17
2.4.1.39
33.4.8
M3-J9

50.16.81
virum,qui non pcr vim.
19.6.3
ibid 113
vir vxori mcntc captx.
17.10.14
ibid. 187
virilisappellatione.
50.16.145
ii>id.n8
virilis portio.
37-5-8
50.16.1
visautem est.
4.1.1
ibid 181
vitcm arboris appellationc.
47-7-3
ibid.37
vitricus & priuignus.
14.1.60 !
ibid.8
viuus libertus.
3 8-5-5 {
ibid.94
viuo filio si nepos.
38.1.17 ;
50.16.43
viua quoque filia.
15.1.5 !
50.16.10
vir certis cxcaufis.
5-1-53 j
18.7.11
vltimum supplicium.
48.19.11 1
14.6.1
vna est via.
83.18
34-1 5
vnus ex dominis.
8 1.1
46.3.107
vnus ex crediteribus.
41.4.9
18.6.7
vnus ex sociis.
8-3-53
35.1.5
vnusquisque creditorem.
16.1.1
50.t6.11
vnusquisque poteft.
43.16.18
11.3.11
vnius facinoris.
48.18 18
50.16.116'
BKstii ex heredibus.
15.1.58
40.4.58
vnum ex familia.
31.1 67
-50.17.31
vnum testamcntum.
18.1.14
37 11.3
vnde etiam Vide,Inde etiamillud.
43 15-3
16.1.4
vnde & sponli sponfxquc.
13.1.3
J7.x.tfj
vnde quxritut.
13.6.7
34.1.9
vnde si Nerux arbitrium.
17.1.79
47.1.38
volgo concepti dicuntur.
i.5.t3
4.4.11
volgo prxsumitur.
n-3-7
46.3.11
volgo receptum eft.
11. i.t
35.1.13
volgaris est quxstio.
47.1.11
50.16.117
voluit prxtor adstringerc.
11.1.4
47.10.39
voluntate cteditoris.
10.6.10
34.1.tt
voluptuarix autem impensx.
15.1.7
33.6.11
Vranius.vide,Vranius Antoninus.
461.71
7.1.68
vrbana samilia.
50.16.166"
19.1.19
vrbana prxdiaomnia.
ibid.198
43.19.4
vrbanorum prxdiorum iura.
8.1.1
1.1439
vrbis appcllatio.
50.16.1
49.18.5
vfque ad quantitatem.
14.6.1
ibid.3
vsucapio eft adiectio.
4I?.3
8.3.13
vsucapio rcrum.
41.10.5
8.I.5
vsucapioncm recipitmt.
41 5-9
10.1.17
vfusru£tuarius nouum j.
7.1.S1
8.3.8
vsusru&uarius nouum ij.
ibid.44.
49.18.4
vsufru&ubonorum legato.
35.1.69
43-7 3
vsusru&u in dotem dato.
*43-57
43 11 1
vsusrudtulcgato.
# 7-1-7
jo.7.13
vsusrutstu reli&o.
ibid 51
t.n.i
vsusru&uarium venari.
ibid.61
39 3 M-
vsumsru<5tumcum moriar.
33-1 5
19.1.11
vsura pccunix.
50.i6.1t1

vsurx vicem fru&utim obtinent,
vsuras illicitas.
vsu retihetur seruitus.
vsurpatioest.
vsus aqux personalis est.
vsusfru&us alienatio.
vsusfrucstus est ius.
vsusfmdus & ab initio.
vsusfru<stus in multis casibus.
vsusfrucSus pluribus modis.
vsusfruistus line pcrsona.
vsus pars legari npn potest.
vt Alphenus ait.
vt autem longiore die.
vt bonorum possessio.
vt bonorum poslessio.
vt ex fratribus.
vt fideiussbr.
vt fundus hereditarius.
vt gradatim honores deferanturi
vt nercdibus substitui potest.
vt incondutftionibus.
vt iurisiurandi obligatio.
vt mihidonares.
>. omum dccerperc.
viputadeditibi.
vttjuandoque.
vt res emptoris fiant.
vt scriptus heres.
vt si cui ex empto.
vt sit pro socio.
vt Stichum.
vt sunt iudicio terminata.
vt sunt magistiatus.
vt tamcn merx.
vt tantum veniat.
vt vimatque iniuiiampi-opulsemus.
vti frui ius sibi esTe.
vtile tenspus eft.
vrilem tamen viro competere.
vtiles autem necelsaiiaeque.
vtilium nomine.
vtilissimum.id ediclum.
vtilitas huius tituli.
vrilitatem huius ediifti.
vtiiitatcm pupillorum.
vtimur co iure.
vtique autem etiam.
vtique nisi.
vtive id Itaret.
vtrum aurem omne.
vtrum autem pater adoptmus.
vtriim ei tantum.
vtrum ita postumus.

11.1 34
' ibid.i
8.6.13
4I.3.I
7-8.11
40.7.7
7-i-t
7-1-5
ibid.4
ibid.6
45-3. itf
78.19
50.16.87
13.416
3711 9
38.11.1
18.7.13
46.1.39
103.18
50.4 11
31.1.50
17.1.33
38.1.7
19.5-11
8.1.8
11.5.1
45-5>
18.1.5,
37-H. 11
50.16.11
17.1.31
344-1*
J0.16 130
4.6.5
14.4,1
n.3.14
1.1.3
7.6.5
38.15.1
14.1.30
5-3-33»
15.1.8
47.6.1
4.1.1
14.1.1
I6.3.10
47.11 5
6.1.16
4.8.11
48.6.4
5-3 13
37.4.9
38.4.9
34-5-7
14.1.47
38.4 5.
13.5.17
48.96
45-i-io7
16.7.13

vtrum pottio eius,qui.
vtrum prxsente dtbitore.
vtrum qui occiderunc.
vtrum turpem.
vulgoobfcruatur.
vulgarisest. Vide,Vulgaris cstqnaestio; fic,Vol-
go concepti , Volgo prxsumitur , & simi
les.
vulneris magnitudo.
vxor expilatx hereditatis.
vxormaritosuo.
vxor viro sundum.
vxori srudtu bonorum legato.
vxoriita legauit.
vxori legauit.
vxori legatum.
vxori maritus.
vxorimex vsumsru£tum.
vxori mea? sundum.
vxori quis legauit.
vxori sux annos.
vxori sua: inter cxtera.
vxori Cax quis.
vrori vsumsruftum villar.

vxori ex pme.
vxorem & silium communem.
vxorem prxgnatem.
vxorem quondam priuigni.
vxoreseorum,qui.
vxores viri lugerc non compelluntur,

47-10.8
47-19-5
14.1.55
13 4.vlr.
33.1.14
33-4 17
34.1.3
48 10.18
33.1.17
33-l-37
33-4-9
34.1,13
339-I
31.1.33
14.1.11
33-1-35
36.1.31
31.1.41
40.4.19
13.1.15
14.1.6
3.19

%> ig E STO RVM F 1 N 1 s.
loading ...