Marliani, Bartolomeo
Vrbis Romae Topographia: ad Franciscum Gallorum Regem, eiusdem urbis Liberatorem inuictum, libris quinque comprehensa — Basel, 1550 [VD16 M 1024]

Page: I
Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/marliani1550/0003
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
£&^4NGISC6 REGt Q^LIQ^
fnm?urbisR.oma; libtratori inui&69 starthd' %
hmatus Marlianus 8* JD+
OMANi illi prisei ,s nuidtissirrt e Rex, currt maiorf
bus, magisc^ neeesTarqs rebus animum adiecik
sent, huius urbis pulehritudinem contemner^
uisi sunt.Posteri uerc*,atque rj prsesertin* qui Ini
peratorum memoria fuere, multo labore, siinv
maartejsummac^impensajinnumerabilibus&^
prceclarissimis,ac peneimmortalibus aedificrjs
:am ornauere» Qug tametsi maiori ex parte iniu


- f */V?

1,

<£*/U+

■ {*. ,mst

>W /&%* fa> *v/ *

jr„

+&4-P

**f.

ria temporum(ut in hominum uitattihilestperpetuum)interiere:reb>
quise tamen,acruina?il!orum qua?hodieextant,aded surtt immensa?» ^<L1~
^kmirandum in modum se extollunt,utab extremis orbis pastibus
plurimosad CzCcuisenda iugiterSc alliciant, cVattrahant: quieascon>
templantes, rerum magnitudine ita obstupescunt, ut ab illorum con^
templatione uel inuiti abscedant: contendantq? fieri non posle, utaut
ciuium Romanorum opera, aut Regum potentia,autullis prirtcipurri
diuitrjs,sed uel Gigantum manuvuel diuirtapotius uirtutea?dificiailla
fuerintexcitata.Ha:cigiturincredibilistarttarUmrerumadmiratio,eci
nonnullosiure optirno adduxit,ut de eis iusta Uolumma conscribe^
rent: animaduertentes, harum rcrum cognitione exteris hominibus^ cj* ^
(quibusUisendi Vrbemcopia non est,iucunditati futuram:studiosis
iiCroomnibus,cVaduariaau<flqrumioca explicanda necesTariam,ne^
dum conducibilem,fore.ScripsereaUtem ills (quod pace ipsorum dix£
rirn)rmllo pene discr imine,uera pas iter & falsa,apta atqj ineptatTame
eosquiprimi omniuhanc scribendi ps ouinciam aggrcssisunt,ob eam
causam noil indignos laude existimatnus, qudd ad plura * utilioraque
inueniendajUiam posteris ostendiste usdemus»Nos tameii uiam aliam
planiorem*certibrcm\]ueingrcssi,hancsecundam editionem ed addu
ximus, ut non tam de eadem re editionerrt, qu£m nouum aliquod in>
uenttim praestitisTe uideamur.Sublatis enim aliquibus rebus^ qua? mv
nusad operisinstituttim facereuidebantunadie&isejj quamplurimis*
sine quibus opus imperfectum uideri poterat:additis etiam ipsius Vr#
bis, quorundamcp insignium sedificiorum descriptionibus * aet exem>
plar accurate expressis,id effecimus,ut unumquodcp «edificium in qua
parte positum fuerit, hodieque extet, facile dignosci possit. Quam ob
rem hoc opus legens, Rex amplissirne, urbem illam cognosces, quam
|tb hostibus dolo captam, crudeliter direptam, turpitef in seruitutem
Btpe redac1:am,maiores tui,tu que ipse illorum uestigia secutus,in pri>
stinam libertatem restituistis, Magno enim exercitu celeriter eompa^
rato,inuitos eos (quippe qui hacurbem perpetuam sibi sedem dekge
rant)hincabire coegisti+Qj4od beneficium quam magnum sit, te opti>
a % vak

0 »*v>fv *pji <*<

^4;

i.fUfo,

Lyf«
loading ...