Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1891(1893)

Page: 19
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1891/0020
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
— 19 —

Έν Μυκήναις, έπιστατοΰντος του εφόρου Χρ. Δ. Τσούντα.
Ιδού ή περί αύτής εκθεσίς του"

ΜΤΚΗΝΑΙ

Έν Μυκήναις έργασίαι έγένοντο όλίγον χρόνον κατά τον Μάρ-
τιον και Μάϊον. διότι έν τω μεταξύ άπεστάλην εις Κάμπον τοΰ
δήμου Άβιας και εις Σπάρτην. Άνέσκαψα δ' έν Μυκήναις πρώ-
τον ενα έκ των προ πολλού" γνωστών θολωτών τάφων, τον μι-
κρότερον πάντων και πενιχρότατον κατά την κατασκευήν του
δρόμου αί πλευραί δεν είναι όπως των λοιπών κτισταί, άλλά
μόνον έσκαμμέναι έν τω βράχω. Και τά κτερίσματα δε τα έν
αύτώ ευρεθέντα συνεφώνουν προς την πενιχρότητα της κατα-
σκευής- διότι μόνον μία μάχαιρα χαλκή περιτετυλιγμένη δια
φύλλων χρυσών άνεκαλύφθη και ψήφοι τίνες όρμων ΰάλιναι. Κα-
τόπιν επειδή άνέμενον άπό ήμέρας εις ήμέραν διαταγήν ν' ανα-
χωρήσω εις Λακωνίαν, έπεχείρησα να καθαρίσω όσον έπέτρεπεν
ό χρόνος τόν δρόμον του λεγομένου τάφου τής Κλυταιμήστρας,
τοΰ μεγίστου και μεγαλοπρεπέστατου τών έν Μυκήναις θολωτών
τάφων μετά τόν θησαυρόν τοΰ Άτρέως. Την άνασκαφήν αϋτοΰ
είχεν αρχίσει ήδη ό δοΐΐΠβΙΏαηη το 1876, άλλ' άφήκεν αυτήν
ημιτελή' και εγώ δε δέν έπρόφθασα νά καθαρίσω τόν δρόμον εν-
τελώς, διότι υπολείπεται ακόμη όλίγη έργασία έν αύτω" οΰχ
ήττον έξηκριβώθη τό μήκος τοΰ δρόμου, τό όποιον είναι 36 περί-
που μέτρων, απεκαλύφθη δέ και όλη ή πρόσοψις τοΰ στομίου
και έγένοντο ένταΰθα ευρήματα τινα πολλού λόγου άξια διά τήν
γνώσιν τής αρχιτεκτονικής· άνεκαλύφθησαν δηλονότι εκατέρωθεν
τής εισόδου δύο βάσεις ήμικυκλικαί, έφ'ών έπάτουν ήμικιόνια έξ
αλαβάστρου ραβδωτά κατά τόν δωρικόν τρόπον έπί τής έτέρας
μάλιστα τών βάσεων ΐσταται άκόμη ό κατώτατος σφόνδυλος τοΰ
ήμικιονίου κατά χώραν. Ευρέθη πρός τούτοις και τό έπίκρανον
ενός τών ήμικιονίων , τό όποιον είναι ωσαύτως έξ αλαβάστρου,
άλλά λίαν έφθαρμένον διακρίνονται όμως έπ' αύτοΰ καθαρώς
τά φυλλοειδή κοσμήματα, τά όποια στολίζουσι και άλλα κιονό-
loading ...