Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1891(1893)

Page: 35
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1891/0036
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
— 35 —

Έν Τανάγρα μικρά τις μόνον άνασκαφή τάφου έγένετο, έπι-
στατοΰντος του διδάκ,τορος Δημητρίου Κώνστα, όστις έπεμελήθη
κυρίως ειπείν τα. της οικοδομή; τοΰ Ικεϊ χρήμασι της Εταιρίας
κτισθέντος Μουσείου, είσεκόμισεν εις αυτό τά πολλά, έκ προτέ-
ρων έτών συναχθέντα άρχαΐα και κατέγραψεν αυτά έν καταλόγω,
ον παρέδωκεν εις τό προεδρεΐον της Εταιρίας, είτα δέ, τέλη
Αύγουστου παρητήσατο την ύπηρεσίαν της Εταιρίας, άτε άνα-
λαβών την διεύθυνσιν του έν Ίωαννίνοις γυμνασίου. Ή Εταιρία
ηύχαρίστησεν αύτω εγγράφως δια την καλήν έκτέλεσιν τοΰ άνα-
τεθέντος αύτω έργου.

Έν 'Ερέτρια, άνασκαφή τάφων, κατά πρότασιν τοΰ εφόρου
Χρ. Τσούντα και αύτοΰ έπιστατοΰντος, καθ' ά ενέκρινε το συμ-
βούλιον. Περί των ευρεθέντων κτερισμάτων έκθεσις υπεβλήθη ή
έξης :

ΕΡΕΤΡΙΑ

"Ενδεκα ρ-όνον ήμέρας είργάσθημεν Ιν Έρετρία κατ' έντολήν
και δαπάνη της Εταιρίας. Άνεκαλύφθησαν έν άγροΐς έθνικοϊς
μικρότερά τινα άγγεϊα, έν οίς και λήκυθος έρυθρόμορφος τοΰ
πέμπτου αιώνος καλής τέχνης και διατηρήσεως ύψους 0,41 μ.
φέρουσα γραφήν νεανίου έφιππου ισταμένου προ στήλης έπιτυμ-
βίας' έ'πειτα ευρέθη και πόρπη χαλκή σχήματος περιέργου και
ψέλιον άργυροΰν. Συγχρόνως έσκαψα έπί ιδιωτικών αγρών, άφοΰ
πρώτον συνεφώνησα μετά τών ιδιοκτητών νά λαμβάνωσιν έκ
τών άνακαλυπτομένων αρχαίων τό έν τέταρτον ή την άξίαν
αύτοΰ. Έν ταϊς άνασκαφαϊς ταύταις εύρομεν πάλιν ληκύθους
μελανόμορφους και έρυθρομόρφους, ων δύο ή τρεις άξιαι λόγου,
προς τούτοις εν ώραϊον χρυσοΰν περιδέραιον άρχαϊκόν, συγκείμε-
νον έκ ψήφων έχουσών τών πλείστων σχήμα βαλάνου, κοσμού-

Τό δέ εν ΜίΙΙΰ. ά. (1. α. ΙηβΙ. Αΐΐιοα 1892 σελ. 156 κατ' έυ,όν άντίγραφον
έκδοΟεν υπό Μοηιηίδβη τερ,άχιον τοΰ Λιοκλητιανείου διατάγματος δεν ευρέθη έν
τ?) ανασκαφή τοΰ θεάτρου, ώς έγράφη αύτο'Οι, άλλ' άπόκειται έν τω έργαστηρίω
τοΰ σανοαλοποιοΰ Ίω. Στρατάκου.
loading ...