Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1891(1893)

Page: 28
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1891/0029
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
— 28 —

χώρον πλείστας άνασκαφάς, τάς [Λεν ύπό την πρόφασιν άνορύ-
ζεως φρέατος και εμφυτεύσεως δένδρων, τας δε και άνευ προ-
φάσεως. "Ενεκα των ανασκαφών τούτων διωρύχθη ιχέν το ύπο-
σκήνιον, άπεσπάσθησαν δέ και έπωλήθησαν ώς οικοδομήσιμος
ύλη πάντες σχεδόν οί πώρινοι λίθοι του οικοδομήματος της σκη-
νής, και των άλλων τοίχων τινές ΰπε'στησαν ίκανήν βλάβην.
Τέλος δέ ό πρώην ιδιοκτήτης λησμονήσας τον άληθή του κτή-
ματος κύριον και νέα κέρδη προσδοκήσας έκ της άρξαμένης ανα-
σκαφής ήγειρεν αυτός και μετά τόν αιφνιδίως έπελθόντα θάνατον
αυτού οΐ κληρονόμοι παντοίας άδικαιολογήτους αξιώσεις, επί τέ-
λους δέ και δίκην περί κυριότητος, καθ' ην δυστυχώς ό ειρηνο-
δίκης Γυθείου, λαμβάνων τα προσωρινά λεγόμενα μέτρα, έπέ-
βαλεν ήμϊν την διακοπήν της εργασίας επί μίαν εβδομάδα.

Ευτυχώς ή προθυμοτάτη συνδρομή του άντιπροσωπεύοντος τό
Δημόσιον οικονομικού έφόρου κ. ΓΙαπαδάκου κατέστησε δυνατήν
τήν συντέλεσιν της ανασκαφής- άλλ' ή περί κυριότητος δίκη δια-
τελεί εισέτι ύπό τήν κρίσιν των δικαστηρίων. Έκ των κατοίκων
δέ τοΰ Γυθείου, ουδείς ύπήρξεν ό ύπέρ τών άντιποιουμένων τό
όσιον γήπεδον συνηγορήσας ουδέ τόν τρόπον αυτών έπιδοκι-
μάσας.

Τό θέατρον άπεκαλύφθη όλόκληρον πλην τοΰ οπισθίου μέρους
τής σκηνής, κεκρυμμένου εισέτι ύπό τό έδαφος ετέρου παρακει-
μένου κτήματος.

Κατά τόν αυτόν χρόνον επεχείρησα και έτέραν μικράν άνα-
σκαφήν έν παρακειμένω μοναστηριακώ γηπέδω ΝΑ τοΰ θεάτρου
προς άνεύρεσιν κατακεχωσμένης αυτόθι επιγραφής, πρό πεντη-
κονταετίας τό πρώτον άνακαλυφθείσης. Εκτός τής επιγραφής
ταύτης, κεχαραγμένης επί μεγάλου βάθρου άνδριάντος (1) άνευ-
ρέθη και στυλοβάτης μεγάλου μαρμάρινου οικοδομήματος άναπε-
πταμένου προς τό μέρος τής θαλάσσης, διότι ό στυλοβάτης έ'χει
τήν πρόσοψιν προς δυσμάς. Ό στυλοβάτης ούτος εκτείνεται εκα-
τέρωθεν περαιτέρω τών ορίων τοΰ μοναστηριακού γηπέδου' τό
δ' έκ τής ανασκαφής άποκαλυφθέν μέρος αύτοΰ έ'χει μήκος μέ-
τρων 21.'Επ' αύτοΰ άπέκειντο δύο βάσεις ιωνικών κιόνων, άλλ'

(1) "Ιδε νϋν Έφηρ. Άρχ. 1892 σελ. 195.
loading ...