Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1891(1893)

Page: 42
DOI issue: DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1891/0043
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
αιτία, μέ τιμήσει και πάλιν δια της ψήφου αυτών, έάν δέ, του-
ναντίον, θεωρώσι τήν άναθεώρησιν ταύτην άναγκαίαν, θέλουσι
καταψηφίσει έμοϋ, βέβαιοι δντες, δτι και ούτως, ουδέποτε θέλω
παύσει σεμνυνόμενος Ιπϊ τή έξόχω τιμή, ην έπί τόσα κατά συ-
νέχειαν έ'τη μοι άπένειμον.

Έπί τούτοις διατελώ δλως υμέτερος

Έν Αθήναις τ?) 16 Φεβρουαρίου 1892.

Α. Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΤΛΟΣ

Μετά τήν άνάγνωσιν της επιστολής ταύτης ο λόγος
εδόθη εις τον είσηγητήν της εξελεγκτικής επιτροπής Νικ.
Αναστασίου, δστις παρελθών άνέγνω τήν έξης εκθεσιν.

Ε Κ θ Ε ΣIΣ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Προς τήν Γενικήν ΣννέλειτσΊν των εταίρων τής έν
Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας.

Κύριοι,

Επιληφθέντες της έξελέγξεως των του λήξαντος έ'τους 1891
λογαριασμών της ήμετέρας Εταιρίας, έπείσθημεν μετ' ακριβή
έξέτασιν τών τηρουμένων έν τω γραφείω της "Εταιρίας βιβλίων
και δικαιολογητικών εγγράφων, δτι ή διαχείρισις υπήρξε καθ'
δλα άκριβεστάτη και σύμφωνος προς τον δημοσιευθέντα προγε-
νεστέρως άπολογισμόν του Διοικητικού Συμβουλίου.
loading ...