Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1899(1900)

Page: 57
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1899/0063
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Αί έν Θέρμφ άναΰκαφαχ

ΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

'Εν Θέρμω είργάσθην εφέτος κατά τους μήνας Ίούλιον, Αύ-
γουστον και Σεπτέμβριον , συγκέντρωσα; την προσοχήν μου
πάσαν εις την έξερεύνησιν του περί τον ναον χώρου και σμικρού
τίνος μόνον προς νότον αύτοΰ μέρους.

Καθήρεσα κατά τό πλείστον το παράλληλον προς τόν άνατο-
λικον του ναοϋ στυλοβάτην χαμηλό ν άνάλημμα, τοποθετήσας
κατα την αύτήν πάλιν τάξιν τους λίθους, έξ ών συνέκειτο. Οί
λίθοι είνε πάντες αρχιτεκτονικά μέλη στοάς, ήτοι σπόνδυλοι, τρί-
γλυφα και έπιστύλια, πάντα συντετριμμένα, χρησιμοποιηθέντα
ήδη έν άρχαίοις χρόνοις προς άνε'γερσιν τοϋ τειχίου τούτου. Έν
έκ των τεμαχίων των έπιστυλίων, λίθου έπιχωρίου, έφερεν έπιγρα-
φην ήκρωτηριασμε'νην, έξ ης συνάγεται δτι πάντα τα έν λόγω αρχι-
τεκτονικά μέλη προέρχονται έκ στοάς κτισθείσης κατά τό πρώτον
ήμισυ του τρίτου προ Χρίστου αιώνος και καταστραφείσης πιθα-
νώς μετά πάντων τών λοιπών μνημείων του Θέρμου κατά την
πρώτην η δευτέραν τοΰ Φιλίππου Ε' είσβολήν (218 η 206 προ
Χρίστου). Οί σπόνδυλοι είνε πώρινοι δώριοι, σώζοντες ετι πολ-
λαχοΰ τό λευκόν επίχρισμα. Ή στοά ήγείρετο πιθανώς έγγΰς και
υπεράνω τοΰ ναοϋ, διότι έν τή πλησμονή τοϋ υπάρχοντος λίθινου
ύλικοΰ δύσκολον είνε νά ύποτεθή ότι μακρόθεν πως έκ τοΰ τεμέ-
νους μετεφέρθησαν τά αρχιτεκτονικά αυτής μέλη, ίνα κτισθη τό
έν λόγω άνάλημμα. Αλλά βέβαια αυτής ίχνη εισέτι δεν εύρον.

Τουναντίον έβεβαιώθην ότι πάντα τά όπισθεν τοΰ άναλήμματος
τοιχώματα είνε νεώτατα, κτισθέντα κατά την άνε'γερσιν νερο-
τριβείου εις τόν χώρον τούτου και δη παρ" αυτόν τόν άνατολι-
κόν τοΰ ναοϋ στυλοβάτην. Τό ύδωρ κατέπιπτεν εις αυτό έκ της
αύλακος, δι' η: και σήμερον διέρχεται υπεράνω τοΰ ναοΰ τό πο-
τιστικόν τών άγρών ύδωρ έκ της μεγάλης τοΰ Κεφαλοβρύσου
πηγής.

Τπό τους λίθους τοΰ άναλήμματος, ους ώς προεϊπον μετεκί-
loading ...