Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1907(1908)

Page: 114
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1907/0116
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
114

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 1907

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑι

Όπως άκριβέστερον δρισθη ο τρόπος, καθ' όν έτάφησαν
οί νεκροί έν τοις παρά την Χαλκίδα γνωστοΐς ήδη άπΌ τοΟ
παρελθόντος έτους τάφοις, έκρίναμεν άναγκαΐον να σκάψω-
μεν περί την συστάδα των επτά τάφων, ενθα ένεκα της του
λίθου μείζονος σκληρότητος ύπήρχεν έλπίς ό'τι οί εΰρεθη-
σόμενοι τάφοι εμελλον νά είνε κενοί χώματος. Καί ευρο-
μεν μεν πέντε τάφους περί την συστάδα ταύτην, άλλ'άτυ-
χώς καί τούτους πλήρεις χώματος. Των τάφων τούτων
ίδιας μνείας εις εινε άξιος διά τε το μέγεθος αυτοΟ (πλάτ- μ.
3 μήκ. 2 ΰψ.1,60) καί διότι έν αυτω οί νεκροί εκειντο έπί
δύο στρωμάτων, ό μεν εις βάθος μ.1,20, ό δε κάτωθεν αυ-
τοΟ μετά στρώμα άμμου μ.0,40.Τά όστα των νεκρών του
μεν έν τφ άνωτέρω στρώματι ήσαν τετριμμένα λίαν, του
δέ έν τω βαθυτέρω ευρέθη ό σκελετός σχεδόν πλήρης έν
δεξιά της εισόδου κείμενος. Γδ κρανίον εκείτο προς άνατο-
λάς μεταξύ δύο λίθων, τά δέ άλλα άστα έπί εύθείας γραμ-
μής μή ύπερβαινούσης τό μέτρον, έξ οΰ καταδείκνυται ότι
τά άκρα δεν ήσαν κεκαμμένα άλλά τεταμένα. Τούτου του
σκελετού διεσώσαμεν τά οστά. της κεφαλής, άτινα εϊνε λε-
πτά καί εύ'θρυπτα, τέσσαρας οδόντας, τών πλευρών τινας
καί τό έτερον τών μηρικών οστών. Έν τοις τάφοις τού-
τοις ευρέθησαν νέα είδη άγγείων καί έκ τών λεγομένων
κατόπτρων εν εχον άρτάνην δικελλοειδή, ώς καί τινα του
παρελθόντος έ'τους, άλλά φέρον έν τω μέσω όπήν, 'ίνα που
άναρταται. Τών άγγείων τούτων έν μεν είδος είνε πρόχοι
εχουσαι γάνωμα έρυθρόν καί λαβήν, βάσιν δέ στρογγύλην
ή περί τον όμφαλόν πεπιεσμένην, λαιμόν μακράν πως καί
καί στόμιον ραμφοειδές. Έτερον είδος είνε ποτήριον μέλαν
εχον λαιμόν πλατυνόμενον έν τοις χείλεσι προς τά εξω,
loading ...