Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1907(1908)

Page: 120
DOI article: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1907/0122
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
120 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 1907

ρεία εχει άγοράσασα παρά των κληρονόμων του Σπυρ. Κο-
ληγεώργα. Έν τω άγρώ τούτω εκατέρωθεν της αρχαίας
όδοΟ, ήτις άγει έξ ανατολών δια του έτερου άγροΟ της
Εταιρείας (πρ. Σπυρ. Κοληστάση), άπεκαλύφθησαν και
άλλα έν Ρωμαϊκοΐς χρόνοις μετασκευασθέντα δωμάτια, ών
τινα φέρουσιν ετι λευκον χρΐμα έπί των τοίχων. Ενταύθα
ηύρέθη κρίκος χρυσούς ένωτίου συγκείμενος εκ κεφαλής
λέοντος και σώματος όφεοειδους, διαμέτρου 0-015 (από-
κειται νυν έν τοις χρυσώμασι του Άθήνησιν Άρχαιο-
λογικοΟ μουσείου), έτι δέ τεμάχια πήλινων σκύφων
μετ' έκτύπων κοσμημάτων, σταθμίον χαλκοΰν τετράγωνον
(0-057, πάχ_. 0-005) φέρον έπιγραφήν Αμφιάραου και
τεμάχιον μαρμάρινης στήλης, έφ οδ σώζεται το δεξιόν
ήμισυ επιγραφής, προξενιάς τών Ώρωπίων της 3^π. Χρ.
εκατονταετήρίδος.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΕΓΕΑ

Ό παρά τΌ χοίρίον Μαυρίκι της Τεγέας ερευνηθείς ύφ'η-
μών ναός διασώζει μόνον το 1/3 άνατολικΌν μέρος τοΰ* στυ-
λοβάτου, εκ δέ τών διαφόρων αρχιτεκτονικών μελών διε-
τηρήθησαν μικρά συντρίμματα έπί τοΟ ναου' και πέριξ
αύτου ευρεθέντα. Το ύλικόν, έξ οδ κατεσκευάσθη τό κτί-
ριον όλον συμπεριλαμβανομένων και τών θεμελίων κατά
μέγα μέρος, είναι μάρμαρον, διότι ουχί μακρότερον της
ημισείας ώρας ευρίσκονται τά αρχαία λατομεία τοΟ γνω-
στού" μαρμάρου τών Δολιανών. Μέγεθος, καθόσον ήτο δυ-
νατόν νά γίνη μέτρησις άκριβής έπί τοίχων θεμελίων, του
loading ...