Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Page: 64
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1911/0066
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α'. Τακτική οννέλενσις προς λογοδοσίαν και προς αρχαιρεσίας.

Τί) 8 Ιανουαρίου 1912 ημέρα Κυριακή, ώρα 10 '/2 ~· συνή'·θον °'
εταίροι εις πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν, ίνα κατά τα άρθρα 31 και 32 τοϋ
Όργανισμοϋ έκλέξωσι τό Προεδρεϊον της Συνελεύσεως και τήν πενταυ,ελή έξε-
λεγκτικήν κα'ι έπί του προϋπολογισμού Έπιτροπείαν δια τό έτος 1912 "και ί'να
άκούσωσι τήν λογοδοσίαν του Συμβουλίου έπί τοϊς πεπραγμένοι; κατά τό έτος
1911 και τήν έκΟεσιν τής Εξελεγκτικής Επιτροπείας. Παρήσαν εταίροι τ=σ-
σα ο άκοντα πέντε.

Γενομένης ψηφοφορίας εξελέγησαν Πρόεδρος τής συνελεύσεως ό κ. Κ. Πο-
λυγένης, αντιπρόεδρος ό κ. Α. Τυπάλδος Μπασιάς, πρώτος γραμματεύς ό κ.
Χ. Ηλιόπουλος και δεύτερος γραμματεύς ό κ. Μ. Κύρης.

Είτα δια μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίου άνεδει'·/Οησαν μέλη τής
εξελεγκτικής και έπ! τοϋ προϋπολογισμού Επιτροπείας οί κ. κ. Άθ. Ματάλας,
Α. Τυπάλδος Μπασιάς, Γ. Γαρδίκας. Γ. Κλοντηρόπουλος και Μ. Κύοης.

Μετά τούτο ό μεν γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου κ. Χ. Τσούντα; άνέγνωσε
τήν έν σελ. 51 έκΟεσιν τών πεπραγμένων τής Εταιρείας, ό δέ πρώτος γραμ-
ματεύς τής συνελεύσεως κ. Χ. Ηλιόπουλος άνέγνω τήν έν σελ. 66 έκΟεσιν τής
Εξελεγκτικής Επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας
κατά τό έτος 1911. Ή Συνέλευσις ενέκρινε τήν διαχείρισιν τοΰ έτους 1911.

Β'. Τακτική Συνέλενσις
προς έκλογήν νέον Διοικητικού Συμβονλίον.

Τή 15 Ιανουαρίου 1912, ημέρα Κυριακή, ώρα 10 π. μ. συνήλθον τό δεύ-
τεοον οί έταϊοοι εις Γενικήν Συνέλευσιν ύπό τήν προεδρείαν τοΰ κ. Κ. Πολυ-
γένους και προέβησαν διά ψηφοδελτίων κατά τό άρθρον 32 τοΰ Όργανισμοΰ εις
έκλογήν νέου Διοικητικοΰ Συμβουλίου, διά τήν τριετίαν 1912 - 1914.

Έψήφισαν εταίροι 125, έξελέγησαν δέ αντιπρόεδρος ό κ. Γ. Μιστριώτης
διά ψήφων 76, μέλη δέ τοΰ Συμβουλίου οί κ. κ. Α. Σκιάς διά ψήφων 103, Σ.
Βάσης διά ψήφων 83, Π. Καββαδίας διά ψήφων 83, Β Λεονάρδος διά ψήφων
81, Δ. Αντωνιάδης διά ψήφων 76, Μ. Κύαγγελίδης διά ψήφων 76, Δ. Θεο-
φανόπουλος διά ψήφων 74, Σ. Άνδρόπουλος διά ψήφων 71, Γ. Παπαβασιλείου
loading ...