Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Towarzystwo Naukowe <Lublin> / Wydział Historyczno-Filologiczny [Editor]
Roczniki Humanistyczne — 30.1982

DOI article:
Noworyta-Kuklińska, Bożena: Flamandzki ołtarz świętej rodziny z kościoła Świętej Brygidy w Gdańsku
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.37101#0083
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ROCZNIKI HUMANISTYCZNE
Tom XXX, zeszyt 4 — 1932

BOŻENA NOWORYTA-KUKLIŃSKA

FLAMANDZKI OŁTARZ ŚWIĘTEJ RODZINY
Z KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ BRYGIDY W GDAŃSKU *

Szesnasty wiek był ,,złotym wiekiem" dla Gdańska. Sprawił to ogrom-
ny rozwój handlu, szczególnie z Niderlandami, przeżywającymi równo-
legle swój okres rozkwitu. Jedną z widocznych w Gdańsku pozostałości
tych związków, które począwszy od gospodarczych rozszerzały się rów-
nież na obszar kultury, są liczne dzieła sztuki. W starym Gdańsku na
każdej niemalże ulicy widzi się wiele elementów niderlandzkich w ar-
chitekturze miejskiej, a wystarczy wejść do kościołów czy muzeów, by
dostrzec jeszcze wyraźniej liczne dowody kulturalnych więzi łączących te
dwa obszary Europy. Są to zarówno prace stworzone przez przybyłych
do Gdańska artystów niderlandzkich, jak i wiele ołtarzy importowanych
z poszczególnych warsztatów niderlandzkich mistrzów.
W Muzeum Diecezjalnym w Gdańsku-Oliwie znajduje się niewielki
tryptyk flamandzki pochodzący z kościoła św. Brygidy w Gdańsku —
perła tych zbiorów. Przedstawia on w części środkowej Świętą Rodzinę,
a na skrzydłach święte Katarzynę i Barbarę. Dzieło to dostało się do
Gdańska podobnie jak kilkanaście innych rzeźbionych głównie ołtarzy,
które w XVI w. sprowadzano z Niderlandów.

*

Literatura przedmiotu dotycząca badanego obiektu sprowadza się za-
ledwie do czterech poważniejszych opracowań i kilku krótkich notatek
prasowych z 1973 i 1974 r.
Pierwsze informacje o ołtarzu z kościoła św. Brygidy znajdują się w
rozprawie o późnogotyckim malarstwie tablicowym w Gdańsku Wernera
Kussina b Autor, niestety, nie podaje żadnych szczegółów ani historii, ani
opisu, jedynie sygnalizuje w krótkiej notatce istnienie tego ołtarza.
* Streszczenie pracy magisterskiej.
i Rpófpońsche Tafeimaierei in Danzip. Danzig 1937 s. 159.

4 — Roczniki Humanistyczne
 
Annotationen