Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Towarzystwo Naukowe <Lublin> / Wydział Historyczno-Filologiczny [Editor]
Roczniki Humanistyczne — 30.1982

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.37101#0119
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
FLAMANDZKI OŁTARZ ŚWIĘTEJ RODZINY W GDAŃSKU

51

W tym samym czasie w Niderlandach Antwerpia przejmowała rolę
Brugii, przeżywającej okres upadku, stawała się oknem na świat dla
całej północnej Europy, także miejscem spotkań kupców z całego prawie
świata. Stąd także eksportowano wiele obrazów i innych dzieł sztuki do
Anglii, Francji, a także starych portów hanseatyckich, szczególnie do
Gdańska Można więc przypuszczać, że tryptyk został sprowadzony do
Gdańska z Antwerpii. W latach 1512-1513 dobudowano do kościoła św.
Brygidy nową, dotąd nie istniejącą południową nawę Być może to
właśnie do tej nowej nawy został sprowadzony ten niewielkich wymia-
nów ołtarz.
Cytowane już publikacje sprzed 1945 rM podają, że tryptyk znaj-
dował się wówczas w domu proboszcza. Może właśnie podczas odbudowy
kościoła (w latach 1600-1604) po pożarze w 1587 r. uratowany
tryptyk postanowiono umieścić w zabudowaniach klasztornych, jako że
odbiegał od nowego, innego już stylowo wyposażenia świątyni. To nowe,


już nowożyti —
jednak nie w y-
żadne przeka: "
dy to między
W 1817 iE_^
wielkiego zar E

ooromeuszKui E-
Łąkowej S EJ?
sobą, a przed EL
skim, zostawi E oo

ii M. W a:
13 G. R. C
dam—Danzing
der Stadt Dani
cMchte des Br!
Emil Moskę. Di
i3 Por. prz
i' J. N. P

^ O
— tp
E^ >
G)
- to
Ł O
^ Og

gidy w Gdańsk

^ O

§- o

E EDrost oraz Pawłowski
dm ołtarzu. Nie istnieją
iem aż do XIX w., kie-
żu.
w Gdańsku Podczas
Lcy, być może zapomnia-
a do Spraw Sanitarnych
ciła ołtarz parafii. Został
ędzy r. 1940 a 1945 pro-
arował tryptyk siostrom
al na Śluzie, przy ulicy
1945 r., zabrały obraz ze
nym powiecie wejherow-
jh kiedyś po niego wrócą.
awa 1972 s. 26.
j sche Beschreibaap. Amster-
-anp aBer Kdrcdeu-GebdM.de
S'!. Briphten. Daazip. Ges-
[Jrcbe m Daazip. Hrsg. von

:&s. B. 2. Danzig 1880 s. 45.
R Bade des Barock. Berlin

arda Stachnika. List do au-
roboszczem parafii św. Bry-
 
Annotationen