Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
ŚWIĄTYNIE I KLASZTORY PÓŹNOBAROKOWE W ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ

215

50. Buczacz, kościół parafialny, 1761-1763, 51. Buczacz, kościół parafialny, 1761-1763, architekt Bernard Meretyn,

architekt Bernard Meretyn, realizacja architekt realizacja architekt Marcin Urbanik, widok wnętrza. Fot. A. Bochnak,

Marcin Urbanik, rzut poziomy. Pomiar w zbiorach 1925, neg. IS PAN

IS PAN

jest bardzo zbliżony do Hodowicy, ale fasada skomponowana inaczej wskutek wprowadzenia wysokiego
ryzalitu mieszczącego kruchtę i chór muzyczny. Ryzalit tego typu zaprojektował Meretyn wcześniej przy
kościele karmelitanek trzewiczkowych we Lwowie.

Krzyżowe kościoły to nie tylko specjalność „szkoły" Meretyna. Układy tego typu stosowali architekci
o innej orientacji stylowej. Dobrym przykładem służy kościół parafialny w Gołogórach, wzniesiony w la-
tach 1772 - ok. 1794 z fundacji proboszcza ks. Wojciecha Sobeckiego246. Jest to zapewne dzieło architekta
Franciszka Kulczyckiego, skoro w 1780 r. proboszcz miał względem niego zobowiązania finansowe247.
Budowla wzniesiona z miejscowego kamienia odznacza się powściągliwymi, klasycznymi formami, bez
rokokowego nalotu, surową redakcją toskańskiego porządku w fasadzie (il. 104).

t

SYSTEM ŚCIENNOFILAROWY

W kilku przypadkach zastosowano system ściennofilarowy, spotykany w świątyniach barokowych od
połowy XVII w. w całej Rzeczypospolitej248. Również na Rusi Koronnej system ten był aplikowany249.
Znajdujemy go w kościołach na Wołyniu - w Międzyrzecu Koreckim (pijarzy), Kisielinie (karmelici) i Porycku

Barącz 1889, s. 11, 23-24; Krasny 1994, s. 257.

O wieloletnich kontaktach Kulczyckiego z proboszczem w Gołogórach: Vujcyk 1998, s. 160.
Miłobędzki 1970, s. 85-87.
Betlej 1999, s. 195.
 
Annotationen