Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: eg
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0313
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
V. WINKEL & MAGNUSSEN


KUNSTHANDEL
HØJBROPLADS 7 « TE1.EF. 960'2 (KL 5168
ANTIKVARIAT - KUNSTAUKTIONER
SEPARATUDSTILLINGER
KØB OG SALG AF MALERIER, HAANDTEGNINGER OG KOBBERSTIK


HERM. N. PETERSEN & SØN
PIANO- & FLYGELFABRIK
GRUNDLAGT 1849


Brugte Pianoer tages i Bytte. — Salg paa Afbetaling. — Brugte Pianoer
sælges billigt i denne Maaned.

ERIK

H

N N
(1855—1930)

I N G S

E N

DET var utvivlsomt Erik Henningsen en personlig
Sorg at hans maleriske Opfattelse og Syn svig-
tede. Han vidste det selv, arbejdede og stred med
en Energi som Aarene kun syntes at øge, men Malerkunst
i Ordets egentlige Forstand magtede han ikke mere.
Til Gengæld blev han som Fortæller, man kan tilføje
som Historiker, en af de menneskeligste og mest tro-
værdig danske (i snævre Forstand kjøbenhavnske) vi no-
gensinde har haft.
Han har givet os Christian IX Tidens Kjøbenhavn saa
overbevisende som ingen Pen vilde have magtet. Den gamle
Konge midt i Trængslen paa den første Børnehjælpsdag,
Et Opløb i Landemærket, Hestedrosken ved Garnisons
Kirke, Kjøbenhavn i Solskin og Regn, det Kjøbenhavn med
K som vi alle elsker, den gamle By mellem Raadhuspladsen
og Kongens Nytorv.

Det var ikke Byens arkitektoniske Skønhed eller male-
riske Partier, der interesserede ham, men selve Stadens pul-
serende Liv, dens smaa Tragedier og muntre Smil han
gengav. Og han kendte sin Samtids Bysbørn, som kun en
af deres egne kan det. Hele hans Galleri af Figurer fra
Læredrengen til Bedsteborgeren er truffet paa Pletten. Og
i sin uforlignelige Tuborgplakat, har han sat den kjøben-
havnske Hr. Sørensen et udødeligt Minde. Den af al Natur-
skønhed ganske uimponerede, ølfede, men dog saa inderlig
hyggelige Borger, der svedende er stoppet og ligefrem
lyser af Længsel efter en Bajer er baade som Reklamekunst
og Menneskekarakteristik intet mindre end et Mesterværk.
Erik Henningsen kom aldrig udover 80ere og 90ernes
Kjøbenhavn, men her har han til Gengæld ogsaa skabt
Værdier, der vil blive staaende naar megen langt finere
etiketteret Øjeblikskunst længst er sunket i en evig Grav.
Samleren.

»Samleren« s Decemberhefte
bringer blandt andet en stor og meget rigt illustreret Artikel af Dr. A r i s t
Pander om det forløbne Aars store udenlandsk*2 Kunstudstillinger.
loading ...