Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: eh
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0314
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Old Sheffield Sauceterrin
fra Aar 1810


Sølv Suppeterrin fra Aar 1810


Old Sheffield Kagekurv fra Aar 1790


Old Sheffield
og antikt Sølv


Sølv Laagfad fra Aar 1810

Perioden 1770—1840 skabte en Mangfoldighed af SØLV- OG
OLD SHEFFIELDARBEJDER af stor Skønhed. Alle disse
Arbejder vidner om engelsk Sølvsmedekunst’s høje Stade. —
Muséer og Kendere eftertragter disse Stykker, fordi de er
særlig dekorative og harmonerer med det elegante Interiør.
Den som værdsætter smukke Ting, som der er ofret Arbejde
paa, forstaar ogsaa Værdien, og ved, at saadanne Arbejder
skaber Glæde for Livet.


Sølv Flaskebakke

Antikt haandsmedet SØLV OG OLD-SHEFFIELD i største
Udvalg samt Skandinaviens største Udstilling i moderne
fint engelsk og nyttigt engelsk holdbart SØLVPLET gør
Valget af en kærkommen Gave let.

Besøg altid
English Silver House
Østergade 13 (tretten)
København K. Tlf. 8381 & 13334


Skriv efter vort Katalog, der sendes Dem franco.

Old Sheffield Vinkøler

FRU TROLLES VÆVESTUE FOR DAMER
UDSALG: BREDGADE 65

FOR nylig aabnedes i Bredgade No. 65 en smukt ud-
udstyret lille Kunstbod af Fru Trolle, som vil være
kendt fra sin Vævestue, Dronningens Tværgade 7.
Fru Trolle begyndte for et Par Aar siden under meget
beskedne Former denne Virksomhed med kun 3 Væversker,
idet Tanken var ad denne Vej at skaffe Damer af det bedre
Selskab, som det var gaaet tilbage for, en ekstra Indtægt
ved Vævning af Tæpper og Gardinstoffer. — Virksomhe-
den har imidlertid vist sig saa frugtbringende, at Fru Trolle
i Dag Landet over beskæftiger mere end 200 Damer ved
Vævning, deraf paa Væveskolen i Dronningens Tværgade
alene op imod 20, og skønt Fruen har deltaget i forskellige
Udstillinger baade herhjemme og i Udlandet, bl. a. paa
Leipziger-Messen, viste det sig dog nødvendigt at etablere
et Butiksudsalg for at finde de fornødne Afsætningsmulig-
heder for disse smukke Vævearbejder, der som sagt nu

præsenteres for Publikum i den smukke lille Butik i Bred-
gade 65.
Man vil her foruden Fru Trolles Vævearbejder, som
hovedsagelig omfatter Tæpper, samt Møbel- og Gardin-
stoffer, finde Sølvarbejder af Frøken Inger Møller, Glas og
Keramik fra Holmegaard, samt Møbler fra Snedkermester
Georg Carstens og endelig nogle smukke Broncearbejder
af Julie Marstrand.
Der er ingen Tvivl om, at denne lille Forretning hurtigt
vil finde sin Plads indenfor det stadig voksende Publikum
for hjemlige kunstindustrielle Frembringelser, saa meget
mere som Priserne er overordentlig rimelige, og man vil
herigennem samtidig støtte Fru Trolle i hendes samfunds-
nyttige Arbejde til Hjælp for enligstillede Kvinder af alle
Samfundslag. Vi ønsker Fruen Held og Lykke med den
sidste Udvidelse af hendes Virksomhed.

UDSTILLING HOS J
Det kendte Firma afholder ikke i Aar sin vanlige Juleauktion,
men har i Stedet samlet sig om en meget righoldig og fornem
Udstilling, hvoraf der særlig er Grund til at fremhæve:
1 lille Kmer Broncehoved (14 cm høj) 12. Aarh. eet, af
de mindste, men kostbareste Stykker med en over-
ordentlig smuk Patina .Kr. 1200.00

OHANSEN & JÆGER

1 Stenhoved (27 cm høj) af en Lohan. Tang Dynastiet
(Aar 618—906 eft. Chr.) .Kr. 1200.00
1 Jernhoved af Kwan Yin (40 cm) Sung (Aar 979—
1279 eft. Chr.) .Kr. 650.00
1 stor Sølvskaal, med meget smuk Patina. Tang Dyna-
stiet. (Aar 618—906 eft. Chr.) . m. m. m.
loading ...