Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 15
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0029
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

me Auktion naaede A. Dorph: Fi-
skere i Sundet, tidlig Sommermor-
gen, 1510 Kr. Heinrich Hansens
Frederik cl. II. Kapel i Roskilde
Domkirke, 2050 Kr., og et ganske
lille Billede af samme Kunstner:
Fisketorvet i Rom, 1980 Kr. Et tid-
lig Billede af Philipsen: Tyrekal-
ven, kostede 3320 Kr. Paa Auktio-
nen samme Sted, den 29. og 30.
Oktober, betaltes C. A. Jensen’s
Portræt af Overkammerherre
Adam Vilhelm Hauch med 3800
Kr., og et Portræt af Jens Juel:
Frederik den VI. som Kronprins,
med 2785 Kr., og et Par Billeder
af Ring: Husmandsfolk paa Besøg
med 6600 og Vej til Landsbyen
forbi Gadekæret med 4975 Kr.
Hos V. Winkel & Magnussen
solgtes saa Fredag den 22. Novbr.
Malerier, tilhørende Direkt. Troels
Marstrands Dødsbo. Familiebille-
det: Et Skakparti i Familien Mar-
strand, gik i 7700 Kr. og samme
Kunstners Mandolinspiller i 5550
Kr. Carl Blochs’s »Den Syge faar Medicin«, kostede 6450
Kr., og et Interiør af Henrich Hansen: Interiør med Figu-
rer. Ridderens Hjemkomst. Fra Lybæk i det 17. Aarh., ko-
stede 6400 Kr. Marstrands Karnevalsscene: Unge Piger

kaster Blomster fra en Balkon,
kostede 1970 Kr., og et af Philip-
sens sidste Billeder fra 1914, men
ikke desto mindre et Billede af ud-
mærket Kvalitet kaldet: Høhøst
paa Saltholmen, kostede 5100 Kr.
Paa Aarets sidste større Maleri-
auktion cl. 6. December hos V.
Winkel & Magnussen, solgtes
Marstrand’s Osteriscene for 6510
Kr., og samme Kunstners Billede:
Arendses sidste Besøg hos Ewald
for 5900 Kr. Niels Skovgaard’s
Eftermiddagssol over Vesterhavs-
dønninger 3510 og C. Dalsgaard:
En Pige, som skriver Brev, 3510
Kroner.
Foruden de her nævnte Auktio-
ner har der naturligvis fundet et
Utal af Maleriauktioner Sted, næv-
nes skal et Par Kunstnerauktioner:
Ludvig Jacobsens og Knud Sin-
dings, begge paa Charlottenborg.
Begge bragte de jævnt gode Pri-
ser. En Auktion hos Anton Hansen
over moderne Kunst bør antegnes
med en Beklagelse over, at Publikum stadig i utilstrække-
lig Grad har Interesse for moderne Kunst. Aaret 1929
bragte en forholdsvis lille Omsætning i Malerier til næ-
sten uforandrede Priser. Kai Grunth.

K. Zartmann: Før Kirketid paa Bornholm
Aukt. W. & M.: 3.500 Kr.

DE KJØBENHAVNSKE LØSØRE- OG ANTIKVITETS-AUKTIONER
I 1929

VED en Oversigt over de kjøbenhavnske Løsøre- og Antik-
vitets-Auktioner i 1929, vil Interessen samle sig om de 5
større Møbel- og Antikvitets-Auktioner, som afholdtes
henholdsvis i Kunstindustrimusæet, i Nygade, Farvergade,
hos Winkel & Magnussen og i Odd-Fellow Palæet, — ikke dermed
sagt, at de almindelige Løsøre-Auktioner var uden Interesse, men
Udbudene af gode Ting var saa smaa, at der næsten ingen Priser
var at notere. Vi maa derfor indskrænke os til, for disse Auktio-
ners Vedkommende, at notere Priserne paa nedennævnte Genstan-
de, der kom frem.
Forarbejdet gammelt Sølv var i stærk Stigning, noget, der var
tilsvarende over den hele Verden, selv for det ellers saa stærkt
foragtede Chr. 8. Sølv var Priserne større end i tidligere Aar, saa-
ledes kostede et Par Lysestager til 4 -Lys 550 Kr., et Par Lysesta-
ger, enkelte, 140 Kr. Stykket, et Par do. do. 78 Kr. Stykket, et
Par do. do. 78 Kr. Stykket, 2 Saltkar 80 Kr. Stykket, 2 do. 42 Kr.
Stk., en Skaal, defekt, 210 Kr. I Forbindelse dermed kan nævnes
Priserne paa de faa Genstande i samme Stil, der udbødes: 6 Ma-
hogni- Stol (sjældne) kostede 43 Kr. Stk. 1 Mahogni Skænk 240 Kr.
1 Piedestal 240 Kr. (danske Ting). Af Empire Genstande kostede
1 Mahogni Bord med Indlægning 400 Kr., 1 Sekretær, indlagt, 700
Kr., I Mahogni Klapbord 240 Kr., 2 Mahogni Skabssofaer 405 og
415 Kr. Stk. 1 Mahogni Hjørneskab 220 Kr. og 1 Mahogni Sybord
178 Kr. Af det eftertragtede Fabricius Sølv kostede Skeer 8 til 18
Kr. Stk. og Gafler 21 til 26 Kr. Stk. 1 Kaffekande med Fyrfad 405
Kr. og 1 Thekande 1140 Kr., nogle gamle danske Sølvlommeuhre
kostede 24—34 Kr. Stk. 1 Gulduhr (Jiirgensen) 51 Kr. Af de fine
engelske Møbler fra samme Tid udbødes saa godt som ingen: 1
1 lille Skrivechatol kostede 234 Kr., 1 meget sjældent Skrivebord

fra ca. 1830 kostede 236 Kr., en meget billig Pris, der kun skyld-
tes en Sammenslutning af de tilstedeværende Handlende, 1 Ma-
hogni Klapbord 174 Kr., af andre engelske Genstande kostede en
Bakke (Plet) 105 Kr., to enkelte Pletstager 34 Kr. Stk. Et eneste
Louis XVI Egetræ Chatol (dansk) kostede 200 Kr. (noget medta-
get) ; af Fabricius Sølv fra denne Tid kostede nogle enkelte Skeer
8 Kr. Stk. Et enkelt forgyldt Spejl (defekt) 430 Kr. 2 Kommoder
henholdsvis 330 og 460 Kr. Stk. (stærkt restaureret). 1 Dragkiste,
opforgyldt, kostede 420 Kr. 1 mindre Chatol 360 Kr.
Af Barokgenstande kostede et meget stort Skab 500 Kr., det var
et pragtfuldt Stykke Møbelarkitektur (lille Pris), 1 hollandsk Ba-
rokskab 510 Kr., 1 Nøddetræs Spejl med Forgyldning (Spejlet itu)
30 Kr., 1 enkelt Stol (stærkt restaureret) 50 Kr., af andre Ting fra
samme Tid nogle meget smukke Messing Lampetter 38 Kr., et
Messingdaabsfad 85 Kr., enkelte Lyseplader 9 til 40 Kr. Stk., 1
smuk Sølvthedaase (Kjøbenhavn 1723) 234 Kr., nogle Sølvskeer
18 til 42 Kr. Stk., 1 Sølvsukkerskaal 600 Kr., en Pris, der vistnok
ikke længe har været givet paa nogen kjøbenhavnsk Løsøreauktion
for en saadan Genstand, en sjælden kinesisk Kabaretskaal (Kang
Sie) kostede 450 Kr. Et smukt Krudthorn, formentes at have tilhørt
Peter Wessel (Tordenskjold), 180 Kr.
Af eneste virkelige Renaissance Ting kostede et Dørhaandtag
eller Hylde (Havfrue) 32 Kr. — Et af de faa oplivende Momenter,
Aaret bragte, var et vestindisk Mahogni Bord til at klappe ned, for
14 Kr., det købtes af Hr. Direktør Holbøll.
Da den Reedtz-Thott’ske Auktion tidligere er udførligt omtalt i
Samleren, skal undertegnede ikke hefte sig ved Gentagelser; dog
varer det vistnok længe, inden der udbydes saa gode Rococo Stole
og Spejle, som paa denne Auktion.

15
loading ...