Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 3
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0017
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

Jul. Paulsen


Aksel Jørgensen

DANSKE MALERPORTRÆTTER I VOR TID

1 Kai Borchsenius’ interessante Gennemgang af Kunstner por trætter i vor Tid er Billedmaterialet udelukkende
hentet fra en enkelt Privatsamling. Under disse Forhold kan Repræsentationen ikke gøre Fordring paa at være udtømmende, lige-
som det vel er overflødigt at tilføje, at den valgte Rækkefølge er tilfældig, kun rettende sig efter Portrætternes indbyrdes Maal

DER findes vist ikke den Maler, i hvis Produk-
i tion man ikke kan tælle adskillige Selvpor-
’ trætter. Denne Forkærlighed for at fæstne
egne Træk paa

noget tilfældig. Her i Danmark findes adskillige Samlin-
ger med Kunstnerportrætter: paa Frederiksborg, paa Char-
lottenborg, i Johan Hansens Samling — og herimellem er
ogsaa adskillige Selvpor-

Lærredet er ikke ny i Kun-
stens Historie.
Det er aabenbart givet,
at Kunstneren i Selvportræt-
tet har fundet et fortrinligt
Studieobjekt, der tillader en
artistisk Frihed, som det
bestilte Portræt som oftest
nægter. Modellen er tilmed
den billigste og taalmodig-
ste, der findes, saa naar
Pengene er smaa og Ven-
nerne melder Pas, har Ma-
leren altid haft Spejlet at
trøste-sig med.
Den berømteste Selvpor-
trætsamling i Verden er af-
gjort Uffizierne i Florens.
Af danske Kunstnere er her
repræsenteret P. S. Krøyer,
Otto Bache, Vilh. Ham-
mershøj og Harald Slott-
Møller — en Repræsenta-
tion vi nu mildest talt finder


Fritz Syberg

trætter, men en Samling
udelukkende af Selvportræt-
ter er — saa vidt mig be-
kendt — den kendte Kunst-
samler Grosserer Engel ene
om at besidde. Samlingens
Tilblivelse skyldes dels Til-
fældet, dels Kunstnerens
Initiativ. Grosserer Engel
købte oprindelig et Par
Selvportrætter af de Kunst-
nere, han satte mest Pris
paa. En skønne Dag, da
han af Pladshensyn blev
tvunget til at forandre paa
Ophængningen af Billeder-
ne, slog den Tanke ned i
ham, at det kunde være
morsomt at samle Selvpor-
trætterne paa en Væg. Det-
te havde til Følge, at han
sidenhen har faaet Tilbud
paa Selvportrætter i saa
stort et Omfang, at han
loading ...