Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 11
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0025
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
MALERI AUKTIONER I

19 2 9


ARET 1929 bragte mange Maleriauktioner, men
/W ikke en eneste, som tildrog sig nogen særlig Op-
/1 »W mærksomhed;
A W der var nok
en Del gode Billeder
fremme i Aarets Løb,
men de var jævnt for-
delte paa Auktionerne,
ikke en eneste virkelig
fremragende Samling
kom under Hammeren.
Grosserer Martin
Sanders efterladte Ma-
lerier, som kom til Auk-
tion paa Charlotten-
borg, Tirsdag den 5.
Februar, var et pænt
Hjems ikke altfor frem-
ragende Udsmykning af
Væggene. L. A. Rings
»Aaløb gennem grønne
Enge ved Sommertid«,
som betaltes med 2760
Kr., var vel næsten
Samlingens bedste Bil-
lede. Og med M. Ther-
kildsens »Køer paa en
Strandeng«, 60 X 97
cm, naaede denne
Kunstner atter op i sin
gamle Prishøjde. Bille-
det bragte 2210 Kr.,

»Vej i Albano« 1874, 1100 Kr., Vej i Subiaco Sabinerbjerg
1080 Kr., Foraar i Charlottenlund Skov, 1375 Kr. Auktio-
nen bragte ca. 40,000
Kroner.
Hos Winkel & Mag-
nussen kom den 19. Fe-
bruar en Samling Male-
rier under Hammeren,
hvoraf Exner’s »En lil-
le Pige lader en gammel
Mand lugte til en Rose«,
bragte 9995 Kr., men
det var ogsaa det paa
Ciiarlottenborg i 1857
udstillede originale Bil-
lede. Et andet mindre
Billede af samme Kunst-
ner, »Et Besøg af smaa
Fættere og Kusiner hos
den lille Nyfødte«, Ama-
ger, 42 X 64 bragte
6050 Kr. Paa samme
Auktion gik Heinrich
Hansen’s Interiør fra
Kirken Sancta Maria
della Grazie i Milano,
5010 Kr., N. P. Mols
»Køer paa Marken«,
4010 Kr., og Kristian
Zartmann’s »Sovende
Abbate«, 7750 Kr. Zart-
mann’s tidlige Billeder

Ring’s andet Billede,

V. Marstrand: Arendses sidste Besøg hos Ewald. (Aukt.: IV. & M. 5.900 Kr.)

er stadig godt betalt.

Carl Bio c h : Fiskerdrengen
Aukt. paa Hvidøre: 7.600 Kr.


»Piletræer ved en Vej«, gik
til 1580 Kr., men mest Inter-
esse vakte i Grunden nogle
bitte smaa Gentagelser af
nogle af Exner’s kendte Bil-
leder i sin Tid af Kunstneren
fremstillet til Reproduktion.
Det var smaa Sukkerbidder,
hvoraf en forstyrret Middags-
hvile bragte 910 Kr.; En lille
Pige lader en gammel Mand
lugte til en Rose, 1160 Kr.,
Blindebuk, 725 Kr., Bruden
pyntes, 800 Kr.; som man
ser smukke Priser for disse
ganske ubetydelige Smaa-
ting. Den lille Samling brag-
te lige ved 30 Tusind Kroner.
Tirsdag den 12. Februar
kom afdøde Prof. Godfred
Christensens efterladte Male-
rier og Studier under Ham-
meren. De højst betalte blev


Carl Bloch: Munken har Tandpine
Aukt. paa Hvidøre: 9.300 Kr.

11
loading ...