Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: o
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0031
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
M

L E R E N I

1

9 3 0

I Grunden vil det være tilstrækkelig at henvise til den
Omtale af Samlerens foregaaende Aargange der
findes andet Steds i dette Nummer, idet de Retnings-
linier der har ført Samleren frem til dens nuvæ-
rende Position selvfølgelig i alt væsentlig ogsaa vil være
de raadende i Fremtiden.

Af Artikler, der kan ventes i de førstkommende Hæfter,
vil der være Grund til at henlede Opmærksomheden paa
den Afhandling der kommer i Februar Nr. af
Dr. A r i s t Pander: Georges de la Tour
(Et Bidrag til hans kunstneriske Udvikling).

Den rigt illustrerede Artikel giver nemlig Læserne en
udmærket Lejlighed til at følge, hvorledes den trænede
Museumsmand og kyndige Kunsthistoriker gennem Sam-
menligninger og stilkritiske Analyser naar frem til baade
at tids- og navnefæste Kunstværker om hvilke ellers in-
tet er oplyst i Forvejen.
Herbert Melbye fortsætter sine Bidrag til Belys-

ning af moderne fransk Kunst med en Artikel om
Paul S i g n a c, og af Aarets kommende Udstillinger vil
bl. a. den store Mindeudstilling for Peter Hansen at-
ter give os en kærkommen Lejlighed til i Billeder og Tekst
at beskæftige os med denne udmærkede Kunstner hvis
fulde Betydning sikkert endnu ikke helt staar alle klart.
Af Artikler der er under Forberedelse og hvis Størrelse
vil give de paagældende Hæfter Karakter af Specialnumre
kan vi iøvrigt nævne Artikler om
Julius P a u 1 s e n og H o n o r é D a u m i e r.
Endelig vil Samlere n efter Opfordring fra mange
Sider i Fremtiden tage vore
Bogauktioner
op til fast Omtale, med en maanedlig tilbagevendende
Gennemgang af alle bemærkelsesværdige Priser.
Dette Afsnit paabegyndes i Februar med en Oversigt
over:
Bogauktioner og Priser i 192 9.


28
KORST, MATHILDE, født ANDERSEN-NEXØ, født 3. Maj 1900.
Mand: Sekretær cand polit. Knud Korst.
Elev af Teknisk Skole, Akademiet. Udstiller: Kunstnernes
Efteraarsudst. fra 1923.
KRABBE, GUDRUN, Maler. Udstiller: Kunstnernes Efteraars-
udstilling fra 1918.
KRABBE, MARIE DORTHEA, født BOESEN, født 8. April 1837
paa Højergaard i Nordsjælland, død 11. Juni 1918. Forældre: In-
strumentmager Joachim Frederik Boesen og Henriette Cathrine
Knudsen. Mand: Redaktør, senere Kammerherre, Christoffer
Krabbe, død 22. Maj 1913 i Kbhvn.
Udstiller: Charlottenborg fra 1891. Hovedværker: Portræt-
ter, Figurbilleder.
Henv. Weilbach.
KRAG, FREDERIKKE, Maler. Udstiller: Kunstnernes Efteraars-
udstilling 1905.
KRAGEGAARD, LARS PETER LARSEN, Billedhugger, født 5.
Februar 1879 i Vestre Aaby ved Faaborg. Forældre: Rasmus
Kragegaard og Karen Petersen. Hustru: Ingeborg Hansen.
Elev af Akademiet, Thyra Boldsen. Rejser: Italien, Tysk-
land, Holland, Frankrig og England. Stipendier: Akademiet,
Neuhausen. Udstiller: Charlottenborg fra 1917, 18de Novbr.,
Kunstboden i Hyskenstræde. Hovedværker: Lille Dreng med
en Kat, Portrætbuste af Maleren Asgrimur Jønsson, Troldunge,
Bedstemor.

Ernst K ø i e : Radering
loading ...