Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: e
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0005
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ARTIKEL REGI

S T E R

Ved Registreringen er Omslaget betragtet som bestaaende af det særlige Omslag og de med
Romertal paginerede Sider (udenom selve Hovedbladet) lagt indeni. Saa at Henvisning i
Registret til f. Eks. O. VIII, S. VI betyder Omslaget til Hefte 8, udvendige Sider, Side 6.

Aars, Harald: Frøydis Haavardsholm Sort- og Hvitt-Kunst

(ill.) . 172
Auktioner: Danske Malerier i 1929 (ill) . 11
— Danske Malerier (Clausens) . 160
■— Løsøre og Antikviter i 1929 . 15
— Bøger i 1929. S. 32, 112, 124, 143, 160, O. XI, S. V, O. XIIS. V
— Det tyske Marked i Foraaret 1930 . 64
— Figdors Gobeliner (ill.) . 111
— Max Bøhms Malerier. O. XII, S. IV
Backer, Harriet: Om Frøydis Haavardsholm (ill.) . 175
Båden, Jacob: Den gamle Bogbindermester fortæller (ill.). 71
Becker, Carl: De kjøbenhavnske Løsøre- og Antikvitetsauktio-
ner i 1929 . 15
Borch, O. V.: Aaret der svandt . 1
— To Kunstnere (ill.) . 48
— Bogen om P. A. Schou af Jens Pedersen (ill.) . 75
■— Udviklingen i norsk Kunst (ill.) . 81
— Erik Moltesen: Giotto und die Meister der Franzlegende
(ill.) . 118
— Jais Nielsens Glasmalerier . 142
Borchsenius, Kai: Danske Malerportrætter i vor Tid (ill.). 3
- De første Separatudstillinger i det nye Aar (ill.) . 3
— De unge Fynboeres Foraarsudstiling (ill.) . 77
— Foraarets Separatudstilling i Hovedstaden (ill.). 78
— Efteraarets første Separatudstillinger. 190
Bugge, Anders: Frøydis Haavardsholm og den dramatiske
dekorative Kunst i Norge (ill.) . 161
Fræmohs, Albert: Bog og Bind (ill.) . 69
Fugl, Alexander: Den første Foraarsudstilling, Grønningen
1930 . 17
— Forårsudstillingerne i Den Frie og paa Charlottenborg
(ill.) ... 49
— Franske Illustratorer fra det XVIII Aarhundrede af Karl
Madsen (ill.). 65
— Skagens Malere og Skagens Museum af Karl Madsen (ill.) 67
■— Kunstmuseets Aarsskrift 1926—28 (ill.) . 113
— Frankrigs Malerkunst i det XVIII Aarhundrede af Ernst
Goldschmidt (ill.) . 119
—- Udenlandske Kunstudstillinger, Klassiske Atelierarbejder,
Moderne Friluftskunst (ill.) . 141
— Enfoldige Ord over Dagens Tekst . O. XI, S. II
Gad, Mogens: Julius Paulsen 22. Oktober 1860 ■— 22. Oktober
1930. (ill.) . 145
Gelsted, Otto: Chr. Kongstad Petersens Tegninger (ill.) . 187
Grafisk Kunst: Udstilling i Kunstsalen . 63
— Selskabet for grafisk Kunst, Udsendelserne 1—2 Kreds
1930, Nyt Træsnit, Store Priser paa Durer . 61
— Jonsokbål af Nikolai Astrup . 96
■—• Selskabet for grafisk Kunst, Japankreds 1930 . 176
Grevenor, Henrik: Frøydis Haavardsholms Biografi . 170
Grunth, Kai: Maleriauktioner i 1929 (ill.) . 11
Haste, William: Røntgen-Undersøgelse af Malerier. 31
-— Billedhuggerinden Helene Schou (ill.) . 62
Heine, Axel: Fra Christian den VII’s Palæ paa Amalienborg
Plads (ill.). 129
Johansen, Th.: Fengers Bogsamling paa Auktionsbor-
det . O. XII, S. V
Kunstindustrimuseets Køb paa Figdors Auktion i Wien (ill.)... 111
Melbye, Herbert: Paul Signac (ill.). 43
Mindre Meddelelser: Den tyske Indflydelse i dansk Literatur
1750—1770. — El Greco som Billedhugger . 47

— Jais Nielsens Glasmalerier, Maler Sammenslutningen i Den
Frie, Nissen flytter med Hans Bendix: Raderinger, Direk-

tør Gustav Falcks Afgang, Efteraarets Kunstauktioner,
Andreas Friis Udstilling, Maleriudstillinger hos Winkel
& Magnussen . 142
— Efteraarsudstillingen paa Charlottenborg ■— Yngre dansk
Kunst paa Auktionsbordet . 159—60
Munk, Olsen Ivan: H. Thorssons matte Porcelæn med Guld-
dekoration (ill.) . 2
Munthe, Gerhard: Aforismer om Kunst . 93
Pander, Arist: Georges de la Tour (ill.) . 23
— Peter Hansens Mindeudstilling (’ill.) . 33
— Vigilius Erichsen 1722—1782 (ill.) . 97
— Udstillinger i Belgien og Tyskland, I Belgien (ill.) . 177
Petersen, Josef: Et 20 Aars Jubilæum. 95

Risebye, Elof: Gudmundur Thorsteinsson (ill.) . 94
Rohde, Johan: Maleren Albert Gottschalk . 159
Samleren: Udstilling af amerikansk Kunst i Kjøbenhavn . 64
— Den nye Direktør for Statens Museum for Kunst. O. XI, S. I
— Erik Henningsen (1855—1930) .O. XI, S. V
— Udveksling — Kunst eller Kunstnere? . O. XII, S. I
Schmidt, Albrecht: Millet-Forfalskninger . 76
Smaa Anmeldelser: 18. November paa Charlottenborg og
Kunstnernes Efteraarsudstilling i Den Frie, Kvindelige
Kunstneres Samfunds Udstilling i Kunstforeningen, Poul
Christiansens Udstilling, Selskabet for grafisk Kunst,
Danneskjold-Samsøe: Kunst set og skrevet, Anders Uhr-
skov: Kristian Kongstad . 176
UDSTILLINGER:

Foraarsudstillingerne:
■— Grønningen . 17
— Den Frie (ill.) . 49
■— Charlottenborg (ill.) . 53

Efteraarsudstillingerne:
— Charlottenborg . 159
— Den Frie . 176
— 18. November . 176
— Kvindelige Kunstnere . 176

Mindeudstillinger:
— Peter Hansen (ill.) . 33
— Albert Gottschalk . 159

Separatudstillinger:
— Aabye, Jørgen. 191
— Agger Knud . 80
— Bellinge, Pedersen . 18
— Bentzen, Aksel (ill.) . 18
— Bille-Holst, P. 22
■— Biorn, Kirsten. 191
— Bjerg, Johannes . 80
— Brandt, Hedvig og Viggo (ill.) . 21
— Bonnén, Folmer . 191
— Borregaard, Edv. 191
— Claussen, Sophus . 20
— Christensen, Kay . 79
•— Christiansen, Poul . 176
— Dahl, Th. B. 192
— Elmstedt, Albert (ill.) . 78
— Estvad, Leo (ill.) . 192
— Friis, Andreas . 143
— Goldmann, I. P. 22
loading ...