Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 111
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0197
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
KUNSTINDUSTRIMUSEETS KØB PAA FIQDORS AUKTION I WIEN


<A .v, -s . '
x W&W”: >

Med en beundrings-
værdi Energi er
det lykkedes Kunstindu-
strimuseets Direktør at
skaffe et saa betydeligt
Beløb til Veje, at han
fra den gamle Kunst-
handler og Samler Al-
bert Figdor’s Dødsbo-
auktion, der havde kaldt
Handlende og Muse-
umsfolk fra hele Verden
til Wien, kunde hjemfø-
re Auktionens kostbare-
ste Nr. til Danmark.
Den store uldvævede
flamske Gobelin fra
Tournai er tidsbestemt
til den sidste Halvdel af
det 15. Aarhundrede
og omend beskaaren
ualmindelig velbevaret
Størrelsen 370X396 cm.
Som det fremgaar af Il-
lustrationerne forestiller
Motivet en Retsscene, hvor Landsherren, der sidder foran
Haveporten til et af Lensmændenes Slotte, er omgi-
vet af sine Husknægte, Sagens Partnere og Byens Borgere

og Bønder. Et typisk og
kraftigt Tidsbillede i
smukt afstemte Farver.
Prisen var som be-
kendt ca. 400.000 Kr.
Selv om Beløbet er
betydeligt, og der i og
for sig ikke hører større
Sporsans til at møde op
ved en Auktion og købe
det Nr., der paa For-
haand er kendt og pro-
klameret som det bed-
ste, er selve det Princip,
hellere sjældent, men
afgørende, at foretage
Indkøb, end atfyldeMu-
seet med tvivlsomme
Glas og hvad andre
mærkelige Effekter man
har set hobe sig op i
Frigidairen i Bredgade
i de senere Aar, selvføl-
gelig det rigtige — naar
man da endelig vil
give sig i Lag med den for et lille Land og i vore Dage
tilsyneladende haabløse Opgave paa saa at sige bar Bund
at skabe et fyldestgørende historisk Kunstindustrimuseum.

Venstre Udsnit.


Højre Udsnit.


111
loading ...