Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]
Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej — 5.2003

Page: 5
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/skw2003/0007
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Słowo wstępne

Niniejsza książka stanowi plon sesji, zorganizowanej we wrześniu r. 2000 przez
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego - Pracownię Badań Nad Sztuką
Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej przy pomocy krakowskiego oddziału
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Sesja ta odbyła się po ponad trzyletniej przerwie ponownie w Krakowie, co
wynikało z obfitości zorganizowanych w latach 1997-1999 spotkań naukowych
poświęconych sztuce na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej
(zorganizowanych w Lublinie, we Lwowie oraz dwukrotnie w Warszawie)1.

Trudna sytuacja finansowa spowodowała, iż także trzy lata zajęło zgromadzenie
odpowiednich funduszy pozwalających wydać ten kolejny, piąty, tom serii Sztuka
kresów wschodnich. Część z autorów referatów wygłoszonych na sesji postanowiła w
tym czasie wycofać nadesłane artykuły i opublikować je w innych miejscach - są to
opracowania: Doroty Kuty (poświęcony kościołowi Bernardynów w Drui), Marii
Kałamajskiej-Saeed (Litewska Pieta Michała Anioła), Jakuba Sity (Rokokowe ołtarze
starej fary w Buczaczu), Andrzeja Baranowskiego (Zespół po dominikański w
Sejnach), Wojciecha Boberskiego (Dyspozycje przestrzenne kościołów barokowych w
Wielkim Księstwie Litewskim), Tadeusza Bernatowicza (omawiający barokowe
ogrody Radziwiłłów i ich twórców), Marcina Zglińskiego (Organy i prospekty
organowe w Księstwie Kurlandzkim i Inflantach Polskich), Rafała Quirini-
Popławskiego (Nieznana „Adoracja Dzieciątka” z Żytomierza) oraz Petera Volka
(dotyczący rewelacyjnego odkrycia nieznanych bozzett Jana Jerzego Pinsla)2.
Wspomniane ograniczenia finansowe wymusiły na redaktorach tomu decyzję, by
artykuły Agnieszki Gronek (Rola grafiki zachodnioeuropejskiej w zmianie sposobu
obrazowania przedstawień pasyjnych w ruskim malarstwie ikonowym w XVII i XVIII
wieku) oraz Wołodymyra Aleksandrowycza (Cudowny obraz Matki Boskiej z kościoła
Dominikanów we Lwowie. Pochodzenie relikwii oraz rozwój kultu) opublikować w
następnym tomie serii, który poświęcony zostanie wyłącznie sztuce bizantyńsko-
ruskiej i średniowiecznej.

Sesja krakowska, której dorobek prezentujemy była zorganizowana przez grupę
studentów i doktorantów Instytutu Historii Sztuki UJ, z których należy wymienić
przede wszystkim mgr Józefa Skrabskiego.

Druk niniejszych materiałów był możliwy dzięki zaangażowaniu, wytrwałości i
pracy Marcina Biernata z Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UJ - Sekcji
Inwentaryzacji Rezydencji na Wschodzie oraz pomocy Joanny Wolańskiej i Józefa
Skrabskiego.

Plon tych spotkań opublikowano: Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do
XVIII wieku, red. A. Baranowski, Warszawa 1998; Sztuka ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
XVI-XVIII wieku, red. J. Lileyko, Lublin 2000; „Przegląd Wschodni”, z. 21 i 22, 2000 (materiały z sesji
„Ostatnie dziesięć lat badań historyków sztuki nad zabytkami Ukrainy, Białorusi i Litwy”, red. A. Be-
tlej); „Przegląd Wschodni”, z. 27 i 28, 2001 (materiały z sesji „Wspólne Dziedzictwo. Sztuka ziem daw-
nej Rzeczypospolitej”, red. M. Kałamajska-Saeed).

P. Volk, O. Kozyr, Zur Lemherger Rokokoplastik. Bozzetti von Johann Georg Pinsel, „Miinchner Jahr-
buch der bildenden Kunst”, 51, 2000, s. 181-198.
loading ...