Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]
Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej — 5.2003

Page: 7
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/skw2003/0009
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
SKRÓTY ZASTOSOWANE W KSIĄŻCE

1.

A AL w.

AFP

AGAD

AGT

AMK

APK

O/W

AS

APB

ARSI

ATJKr.

BCzart.

BJ

BN

BPAUKr.

BNAN-K.

BNUW

BLAN

CPAH-Lw.

CPAH-K.

IHS UJ

IS PAN

LAHW

OAH-Ż

RPAH-St.P.

ARCHIWA, BIBLIOTEKI, INNE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW
NAUKOWYCH, ZESPOŁY ARCHIWALNE

- Archiwum Archidiecezji Lwowskiej w Krakowie

- Archiwum OO. Franciszkanów w Przemyślu

- Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

- Archiwum Generalne Teatynów w Rzymie

- Archiwum Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie

- Archiwum Państwowe w Krakowie

- Oddział na Wawelu

- Archiwum Sanguszkowskie

- Archiwum Prowincji Bernardynów w Krakowie

- Archivum Romanum Societatis Jesu

- Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie

- Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

- Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

- Biblioteka Narodowa w Warszawie

- Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

- Biblioteka Naukowa Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie

- Biblioteka Naukowa Uniwersytetu w Wilnie

- Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie

- Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie

- Centralne Państwowe Archiwum Historyczne w Kijowie

- Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

- Litewskie Archiwum Historyczne w Wilnie

- Obłastne Archiwum Historyczne w Żytomierzu

- Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne w St. Petersburgu

Uwaga: Wobec występowania w archiwach krajów b. ZSRR różnojęzycznych wersji sygnatur
archiwalnych mających jednakową, trójstopniową strukturę (fond-opis-dzieło/sprawa), przedstawiono je w
formie wyłącznie cyfrowej.


2. SKRÓTY BIBLIOGRAFICZNE

„BHS"

„BHSK”

„FHA”

KZSP

„KAiU”

„NP”

PSB

„PKHS”

„PW”

„RHS”

„RH”

„SKHS”

SAP

- „Biuletyn Historii Sztuki”

- „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”

- „Folia Historiae Artium”

- Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Warszawa 1953-

- „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”

- „Nasza Przeszłość”

- Polski Słownik Biograficzny

- „Prace Komisji Historii Sztuki”

- „Przegląd Wschodni”

- „Rocznik Historii Sztuki”

- „Roczniki Humanistyczne KUL”

- „Sprawozdania Komisji Historii Sztuki”

- Słownik Artystów Polskich i obcych w Polsce działających, Malarze, Rzeźbiarze, Graficy,
Warszawa 1971-

SGKP

- Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa
1880-1902

SKW

- Sztuka kresów wschodnich. Materiały sesji naukowej, Kraków 1994 -

„ZNUJ” - ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki”
loading ...