Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Anna Sadurska

WYKOPALISKA POLSKIE W PALMYRZE 1970
„Świątynia Sztandarów”

W 1970 r. miała miejsce w Palmyrze dwunasta polska kampania wykopa-
liskowa, którą prowadziłam w zastępstwie prof. dr K. Michałowskiego. W skład
misji wchodzili: Karol Myśliwiec — archeolog, Bolesław Kubicz — mgr inż.
architekt, Waldemar Jerke — fotograf. Przy wyjątkowo spiętrzonych pracach
wykończeniowych pomagała p. Wanda Jerke.

Głównym celem kampanii było ostateczne odsłonięcie tzw. Świątyni
Sztandarów, czyli największej budowli monumentalnej w Obozie Dioklecjana
wt Palmyrze. Świątynia Sztandarów była przedmiotem prac wykopaliskowych
polskich misji w latach 1965 - 19701. Obecnie pozostają do przeprowadzenia
jedynie specjalne sondaże, które umożliwią pełną publikację. Budowla stanowi
przedmiot badań prof. dr K. Michałowskiego, kierownika wykopalisk polskich
w Palmyrze.

Prace wykopaliskowe w 1970 r. miały na celu zbadanie wieży z klatką
schodową na tyłach Świątyni oraz najbliższego otoczenia absydy stanowiącej
główny akcent architektoniczny budowli i kryjącej zapewne właściwe sacellum.
Dotychczas znane było tylko wnętrze wieży oraz górna część jej wejścia.
Dolna, głęboko ukryta w zasypie, była niedostępna. Również nie został po-

1 Wykopaliskom polskim av Świątyni Sztandarów poświęcone są następujące publi-
kacje: K. Michałowski, Rapport preliminaire de la septieme campagne de fouilles po-
lonaises a Palmyre en 1965, AAAS 17, 1967, s. 9 - 15; M. L. Bernhard, Fouilles polo-
naises a Palmyre 1967, AAAS 19, 1969, s. 71 - 75; M. Niepokólczycki, Pomiary geo-
dezyjne terenu ,,Świątyni Sztandarów” w Palmyrze, „Studia Palmyreńskie” III, 1969,
s. 77 - 83; M. Gawlikowski, Die polnischen Ausgrabungen in Palmyra 1959 - 1967,
AA, H.2, 1968, s. 300 - 302; tenże, Wykopaliska w Palmyrze ostatnich lat, „Studia Pal-
myreńskie” III, 1969, s. 108 - 109; W. A. Daszewski, W. Kołątaj, Wstępny raport
z wykopalisk Polskiej Misji Archeologicznej w Palmyrze w 1968 r. „Studia Palmyreńskie”
IV, 1970, ss. 69 - 78; W. Kołątaj, Wstępny projekt konsolidacji tzw. Świątyni Sztandarów
Obozu Dioklecjana w Palmyrze, tamże, s. 79 - 85; W. A. Daszewski, Les fouilles polonaises
a Palmyre en 1968 et 1969, AAAS 22, 1972, ss. 129 - 137; A. Sadurska, Rapport
preliminaire de la huitieme compagne de fouilles polonaises a Palmyre, AAAS 22, 1972,
ss. 117 - 121; tejże, Rapport preliminaire dela douxieme campagne de fouilles polonaises
a Palmyre en 1970, AAAS, 23, 1973, ss. 111 - 120.
 
Annotationen