Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

Page: 233
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883/0245
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
De Schilderij-Pand der Bor^e

233

Januari, slechts drie dagen nadat de Momper zijne kunstge-
wrochten had uitgepakt, braken zij de nieuwe deur der Borze,
langs de westzijde, aan stukken, en roofden al wTat ze konden,
na den pachter en de pandbewakers te hebben mishandeld. 1

Al deze gewelddaden, waartegen geen recht wTas te vor-
deren, verlamden allen kunsthandel, en onze schilders verzon-
ken hoe langer hoe dieper in ellende. Gelukkiglijk schenen die
rampen de laatste. Den 8n November 1576 was de Gentsche
Bevrediging gesloten, waarbij alle gezindheden en geloofs-
belijdenissen elkaar vrijheid van godsdienst en wederzijdsche
bescherming waarborgden tegen de Spanjolen, die nu met alle
ander krijgsgespuis uit de Nederlanden zouden verdreven
worden. Den in Augustus 1577 werd ook het kasteel van Ant-
werpen den Spanjaarden ontrukt en aan de Staten overgele-
verd. Die gewichtige gebeurtenis werd door Marlen de Vos
vereeuwigd in acht teekeningen, behelzende de Geschiedenis
der overgaaf en slechting van het Kasteel van Ant-
werpen, die in plaat gebracht en met Fransche en Neder-
landsche verzen werden uitgegeven door Peter Baltens.

De vredelievende burgers als Marten de Vos, vonden zich
toch al spoedig in hunne hoop teleurgesteld. Ofschoon de al-
gemeen gehate Spanjaard nu van den vaderlandschen bodem
was verjaagd, toch keerde de rust en de welvaart niet terug.
Tweespalt en godsdienstige onverdraagzaamheid hernamen
er de bovenhand. Nu de Hervormers in alle raden en bestie-
ren de zetels hadden beklommen, maakten hunne overdreven
geloofsijveraars een ergerlijk misbruik van hunne tijdelijke
macht. Onbesuisde predikanten verklaarden andermaal den

1 Requestboek der stad Antwerpen, 1569-11, fol. 225 v°.
loading ...