Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1455

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
De ouders van Antoon van Dijck

693

het huisje « den Hercules » bewoonde, smeekte hij, op
4 September, bij ons Magistraat, ontslagen te mogen
blijven van het logeeren van Alva's woeste soldaten, voor-
gevende, dat zijne woning te klein was om een bed te dekken
voor krijgslieden. De kramer Antoon van Dijck opende, in zijn
gemeld huis, ook eenen winkel, en den 3on December 1579
kocht hij, als koopman, op de Groote Markt, tegenover de
Hoogstraat, eenen eigen steen « den Berendans, » die thans
nummer 4 draagt. Daar breidde hij zijnen handel aanmer-
kelijk uit. Ongelukkiglijk stierf de bedrijvige man op 3 Maart
i58o. Zijne \ E_ ^ywww^ v,leef achter met

drie kinderer E_r Ss^|S ina, met welke

zij hare zake E- Frans, sloot op

■h^^mcI Maria Gom-

-y HHunne echtver-s lerk voltrokken.

8 September -

(0

— O

CO

c

ü

Sebastiaan d E~ "o
— 00 w

nuari 1588 s =r^

CC

— 03

jaren, in gez E
gemaakte lij E_n

C
O

menten, fral =_ ^ >

onderneminj E-^ ^

gulden en d< |" Q)
zaken ginger -

c

— w \_ cd

o

ü

E-^ 3 5

E o 0

het genootsc e~

t* o

tzijde, pijlaken,
tramijn, passe-
ö ■ lint. Voor die

^r-weduwe 6000

01 | 800 gulden. De

2 Biel breidde zich

ïaar zelfs tot in
1 tot op Amster-
de welvaart van
»or het afsterven
 
Annotationen