Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0541

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXI

Rubens diplomaat. 1 Einde zijns levens

é

p 22 Januari 1627 keerde Rubens weder van
de reize, welke hem het ontijdig afsterven zijner
geliefde vrouw moest doen vergeten. Die kleine
uitspanning was hem onder alle opzichten
rampspoedig. Eerstens had zij hem weinig vertroosting
Vbijgebracht en geenszins zijnen lust tot werken heropge-
^jwekt. Dan, het ongemak, dat hij sinds een jaar aan den
voet gewaarwerd, had zich nu duidelijk verklaard als het
flerecijn, dat hem martelde tot op den terugtocht in de stad
Péronne. Slechts wanneer hij de grenzen van zijn vaderland
weer overschreden had, scheen de kwaal hem gansch te ver-

1 Voor het verhalen van Rubens' diplomatische loopbaan, hebben wij, buiten de
reeds op bladzijde 357 vermelde bronnen en werken, nog geraadpleegd het boek van
M. Gachard : Histoire politiqué et diplomatique de Pierre-Paul Rubens,Bruxelles, 4877,
dat, behalve nieuwe brieven en bescheiden, ook den belangrijksten inhoud mededeelt der
uitgaven : Original unpublished papers illustrative of the life of Sir Peter Paul Rubens,
as an artist and a diplomatist. Preserved in H. M. state paper office... Collected and
edited by W. Noël Sainsbury, London, 1859; en : Rubens diplomdtico espanol, sus
viajes d Espaïia y noticia de sus cuadros, segun los inventarios de las casas reales de
Austria y de Borbon, por Cruzada Villaamil, Madrid, 1874.

34
 
Annotationen