Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1312

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XLI

n
'i

1
1

Heropwekking van het kunstleven

middel van eenen staatsaanslag en met sol-
^^('|datengeweld, was den ïo/1 Brumaire jaar VIII
10 November 1799) het afschuwelijke Direc-
" ' /o/r<? ter nedergeworpen, om plaats te maken
voor een veelbelovend Consulaat. Napoleon Bonaparte,
de jonge held der zegevierende Republikeinsche legers,
hunkerde reeds naar de alleenheerschappij, en was
behendig genoeg om het eerste consulschap te bemees-
teren. Met het sluw vooruitzicht eens zijnen nederigen krijgs-
rok tegen den keizerlijken mantel te kunnen ruilen, greep hij
met behendige omzichtigheid de bewindteugels in de ijzeren
hand. Aanstonds begon hij de republikeinsche vrijheidszucht
te dempen, terwijl hij de gespoorde hak zijner laars op de
voorschriften der gelijkheid drukte ; maar tevens nam hij
staatsbesluiten, waarvan de weldoende uitwerksels tot binnen
Antwerpen werden waargenomen. De Centrale Besturen,
die alom gewelddadig hadden geheerscht, werden afgeschaft
en vervangen door de gematigde en ordelievende Prefecturen,
 
Annotationen