Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0369

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XVI

Peter Pauwel Rubens 1

2j r^kélB^M ooals wij het hebben gezien, werd, in de laatste
helft der XVIe eeuw, onze kunst weer geneigd

■?| jlSiiÉii. om ^aar eï&en leven te gaan genieten. Onze
Y^y"' \ volkschilders met hunne voorstellingen van
eigen typen en zeden, onze portretschilders met hunne
eenvoudigheid en waarheidsliefde, onze landschap-
schilders met hunnen terugblik op den Vlaamschen

! Geraadpleegde bronnen en werken : — Archieven der stad Antwerpen. — Philips
Rubens : Vita Petri Pauli Rubenii (uitgegeven door den Baron de Reiffenberg, in de
Nouveaux Mémoires de VAcadémie Royale,tome XJ. — j. F. M. Michel : Histoire de la vie
de P. P. Rubens, Chevalier, et Seigneur de Steen, illustrée d'Anecdotes, quin'ont jamais
paru au public, et de ses tableaux étalés dans les palais, églises et places publiques de
l'Europe, et par la démonstration des estampes existantes et relatives d ses ouvrages...,
Bruxelles, 1111. — Victor van Grimbergen: Historische levensbeschrijving van P. P.
Rubens, Radder, Heer van Steen, enz. benevens eene naeuwkeurige opgave zijner schil-
deryen, berustende in hoven, kerken, en verdere openbaere gebouwen van Europa, met
aenwyzing welke van de zelve in het koper zyn gebracht. Nieuive vermeerderde en
verbeterde uitgave, (herdruk der vertaling van het werk van J. F. M. Michel, door
Johannes Smit, in 1774, te Amsterdam uitgegeven) Antwerpen, 1840. — Emile Gachet :
Lettres inédites de Pier re Paul Rubens, Bruxelles, 1840.— Ernest Buschmann : Pierre-
Paul Rubens, Anvers, 1840. — André van Hasselt : Histoire de P.-P. Rubens, suivie du
catalogue général et raisonné de ses tableaux, esquisses, dessinset vignettes, avec l'indi-
cation des lieux oü ils se trouvent, et des artistes qui les ont gravés,Bruxelles, 1840.—
Fred. Verachter : Généalogie de Pierre Paul Rubens et de sa familie, Anvers, 1840; Le
 
Annotationen