Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0009

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Voorrede

i

i^lïflloSïwen Februari ^76 werd er in Antwerpens

^iSj^^Êyl Gemeenteraad, door den heer Jan van Beers
j^7^cö*v voorgesteld, en met algemeene stemmen aange-
nomen, bij gelegenheid van den driehonderdsten ver-
V jaardag van Rubens' geboorte, eene prijsvraag uit te

'•> .?• schrijven voor het vervaardigen eener Geschiedenis
der Antwerpsche Schilderschool.

Volgens de bepalingen van den geopenden internationalen
wedstrijd moesten de mededingers « zich als hoofdoel voor-
stellen, die Geschiedenis te doen verstrekken tot een
lees- en leerboek voor het volk.»
De bepalingen zegden tevens :

« De wijze van behandeling en de verdeeling der stof
r> wordt aan het oordeel der schrijvers overgelaten. Echter
» zal het werk, onder andere, moeten bevatten :

* i° Biographische mededeelingen aangaande de voor-
y naamste kunstenaars;
 
Annotationen