Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0891

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXVIII

Historieschilders der xvne eeuw

; ehalve Rubens' helpers en leerlingen werkten
/ er in de xvne eeuw nog verscheidene historie-
' schilders, die wel geene rechtstreeksche lessen

ontvingen van den Oppermeester, doch niette-
min zijnen invloed hebben ondergaan. De oudste
en voornaamste dezer kunstenaars, is Geeraard
Zegers.1 Hij was zoon van den tavernier Jan Zegers
en van Ida de Neve. Den iyn Maart i5gi werd hij
geboren in het vermaard wijnhuis « de Robijn, » nummer 19
der Wiegstraat, dat zeer druk door onze kunstenaars bezocht
Werd. Uit de kinderjaren van onzen Geeraard kunnen wij
alleen mededeelen, dat hij zeer jong in levensgevaar moet
hebben verkeerd, aangezien « Geeraert Segers, out IX jaren,
geboren van Antwerpen, » op eene lijst van leprozen van
het jaar 1600 staat aangeteekend. Gelukkiglijk herstelde onze

1 t)e vader van onzen schilder teekende « Seghers. » Onze Geeraard zelf stelde als
handteeken eerst « Seghers » en later « Zegers. » Wij volgen deze laatste schrijfwijze,
omdat zij nu bijna algemeen is aangenomen.
 
Annotationen