Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0033

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
II

Ontwikkeling der Sint Lucasgilde

ulk eene milde uitbreiding van handel en nij-
verheid deed natuurlijk ook eene weelde ont-
staan, welke de beoefening van kunsten en
wetenschappen nog krachtiger zou aanwak-

V keren.

J De Sint Lucasgilde, de bond van al onze beeldende
C kunstenaars, zou daar nu zelve eene blijvende getuige-
nis van leveren.

In haren oudsten « Liggere, » 1 welke aanvangt met het
jaar 1453, vinden wij al hare leden aangeteekend als volgt :
Willem de Gupere, schilder .2
Lucas Codden, schilder.

' De archieven der Sint Lucasgilde berusten ter Academie van Antwerpen. De merk-
waardige Liggeren zijn met belangrijke aanteekeningen uitgegeven in twee deelen,
onder den titel : De Liggeren en andere historische Archieven der Antwerpsche Sint
Lucasgilde, onder zinspreuk : « Wt Jonsten versaemt, » afgeschreven en bewerkt door
Ph. Rombouts en Th. van Lerius, advokaet, Antwerpen, druk J. E. Buschmann, 1864-
4876. Wij hebben dit werk verder ook nog dikwijls geraadpleegd voor onze Geschiedenis
der Antwerpsche Schilderschool.

2 De meeste beroepen, naast de namen, in deze lijst opgegeven, werden in de
« Liggere » bijgedrukt, naar de mededeelingen van Ridder Leo de Burbure.
 
Annotationen