Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0423

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
\"j

XVIII

Rubens in Italië

j ubens reisde van Antwerpen rechtstreeks naar
f, Venetië. De keuze dier bakermat der heftigste
| koloristen van het Zuiden, der handelplaats en
zeehaven, welke met zijne geboortestad zoo
veel overeenkomst had, bewees, dat hij voor zijnen
A kunsttocht over de Alpen berekend was, en nog be-
hendig de klippen vermeed, waarop de Vlaamsche
natuur van zoo menigen zijner landgenooten had schipbreuk
geleden.

Zijn inzicht was, aldaar de schitterendste oude Meesters,
maar bovenal denpatuurlijk grootschen en kleurrijken Tiziano
Vecellio (1477-1576) te bestudeeren. Rubens trad in het werk-
huis van geenen enkelen der toen gevierde Italiaansche schii-

1 Armand Baschet : Pierre-Paul Rubens, peintre de Vineent Pr de Gonzague, Due
de Mantoue (1600-1608) son séjour en Italië et son premier voyage en Espagne, d'après
nes lettres et autres documents tous inédits. (In de : Gazette des Beaux-Arts, Paris,
1866-68, torn. XX, p. 401-452; torn. XXII, p. 305-320; torn. XXIV, p. 326-339 et
41'9-495).
 
Annotationen