Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1163

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXXVII

KUNSTVERVAL BINNEN ANTWERPEN

■4

■4

;|

'Q

itgezonderd de verpoozing van het twaalf-
jarig bestand was er, sedert 1567, — de komst
van Alva in ons land, — gedurende tachtig
jaren geworsteld voor vrijheid, onafhanke-
lijkheid en vooruitgang. Niet altoos was het Ant-
werpen mogelijk geweest opentlijk mede te kampen ;
doch zijne duizenden uitwijkelingen offerden in
Noord-Nederland goed en bloed op den altaar des
vaderlands, ter bestrijding van den gemeenen vijand. Een
ruim deel der Antwerpenaars volgde met angstige belang-
stelling den kamp op leven en dood, tusschen hunne Noor-
derbroeders en de Spaansche overheerschers. In gedwongen
werkeloosheid, maar het hart vervuld met hoop en vertrou-
wen in de toekomst, wachtte onze bevolking de gelegenheid
af, om hare kwijnende stad te doen herleven door de herope-
ning der Schelde en den hernieuwden bloei des handels. De
wisselvallige kansen des oorlogs moesten dit betrachte oogen-
blik zeiven aanbrengen. Zoowel de nederlaag als de zegepraal
 
Annotationen