Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0013

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
I

Opkomst der Antwerpsche Schilderschool

*™ es Zondags morgends van den i6n Augustus

1399, ging, voor de eerste maal, de Onze
Lieve-Vrouwenprocessie, of Kermis-Ommegang,
binnen Antwerpen.
In dezen luisterrijken optocht, die eindeloos scheen, zag
; men niet alleen de geestelijkheid der beide geslachten,
maar ook de Heeren der Wet, hunne ambtenaars, al de
stadswerklieden en de schuttersgilden en ambachten.

De stoet werd geopend door de arbeidersgezellen in hun
zondagspak uitgedoscht. Allen droegen in de hand eene groote
brandende flambeeuw, waaraan het blazoen van hun ambacht
prijkte. Deze kloekgebouwde kerels maakten de baan ruim
voor de kuische jufvrouwen der Infirmerijen en de begijntjes
met hunne witte doeken, en al de zusters en nonnen onzer
kloosters, gods- en gasthuizen. Achter deze groote schaar van
geestelijke vrouwen volgden de talrijke priesters der Onze-
Lieve-Vrouwenkerk, in prachtgewaad ; dan kwamen de heeren
kanunniken van Sint Michiels, in wit lakenen kleedingen met de

1
 
Annotationen