Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0972

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXIX

Portretschilders der xvne eeuw

Hij was zoon van den Brugschen kleermaker Frans
Suttermans, welke zich in 1588 te Antwerpen vestigde,
en er den i 3" Mei 15g i in den echt trad met Esther

Scheepmans. Deze vrouw schonk onzen Joost het leven, en

Ten jare ïóio trad de jongen in het werkhuis van Willem de
Vos; doch, na zijne studiejaren te hebben voltrokken, ging

1 Des kunstenaars naam werd voorheen, even als nu, op verschillige wijzen geschre-
ven. Bij het in den echt treden zijns vaders werd er Setterman geboekt. Twee jaren later
verlangde hij een getuigschrift, dat hij reeds sedert vijf jaren als man van eer te Ant-
werpen woonde, en toen heette men hem Suetterman. Zijne aanvaarding als Antwerpsehe
poorter werd aldus aangeteekend : « Veneris XXVIII Maii 1593, Francois Sitterman,
Guidossone, geboren van Brugghe, cleermaecker. » Bij het doopen van onzen Joost werd
de familienaam Zetterman geschreven. Onder des kunstenaars portret, naar van Dijck
gegraveerd, werd «Suttermans » gesneden; Rubens schreef : « Sutterman, » en de gevierde
portretschilder trad ten jare 1658 voor ons Magistraat als : cc Justo Suttermans, schilder
van den Hertog van Florentien. » Derhalve hebben wij deze laatste schrijfwijze gevolgd.

hij werd den 28

n

September 1597 in onze hoofdkerk gedoopt.
 
Annotationen