Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1355

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XLII

Terugkomst onzer geroofde schilderijen

apoleons gelukstar was in Ruslands ijsvelden
getaand. De trotsche Korsikaan zag het puik
zijner beproefde krijgers met de bloem der
G^^okss^ belovende jongelingschap door het vijandelijk
lood, den honger en den koude wegmaaien, en vluchtte
bedektelijk naar zijne hofstad Parijs. Toen hij daar
nieuwe oorlogsaanstalten maakte, en tot onze onvol-
wassen zonen toe in de wapens joeg, oogstte hij
vervloeking zelfs bij zijne landgenooten, die eindelijk ook
walgden voor zijne van bloed druipende keizerlijke vlag.

In onze gewesten vernam men met heimelijk genoegen,
dat de heerschzuchtige Fransche adelaar den ign October i8i3
in den beslissenden veldslag van Leipzig was gekortwiekt.
Diegene onzer voorouders, welke alweer geene gesneuvelde
kinderen moesten beweenen, vierden in stilte de bemoedi-
gende tijding, dat Napoleons heir over den Rijn was
teruggedreven, door de legers der Verbondene Mogendheden,
 
Annotationen