Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0185

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
IX

Frans Florisusschen de bovengemelde vreemde Meesters,
trad er weer een geboren Antwerpsche schilder
op, die eenen tijd lang de hoofdleider onzer
kunstbeweging zou worden. Die bevoorrechte
was Frans Floris, wiens vroegere stamnaam « de
Vriendt » was. Zijn nieuwe naam ontstond uit den
2\voornaam van zijnen oud-grootvader, « Meester Florys
tVVrient, metsere, » die op Sint Andriesdag van het jaar
1453 tusschen de « Raadslieden » der stad Antwerpen
werd gekozen. 1

Het juiste tijdstip der geboorte van Frans Floris is moeie-
lijk te bepalen. Van Mander, die vele en vertrouwelijke le-
vensbijzonderheden over onzen kunstenaar met de meeste
nauwkeurigheid boekte, verklaart, dat hij « in de vijftigh ja-
en » oud was geworden, toen hij op 4 October 1570 werd
begraven. Wij vonden de bewijzen dat onze Frans den 29"

! Scabinale protocollen der stad Antwerpen, 1453, vol. I,
 
Annotationen