Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0443

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XIX

Rubens' voorgangers

i

gfo erwijl Rubens in Italië verbleef, waren er hier,
naast de beide Francken, de Momper, van
k Haecht en van Noort, nog verscheidene ver-
\ dienstelijke schilders opgetreden. De oudste
> hunner, Jan Snellinck, was te Mee hel en geboren ten
V jare 1549.1 In den vollen bloei des levens vestigde hij
zich te Antwerpen. Den ion Juli 1574 huwde hij reeds,

pyin onze hoofdkerk, Helena de Jode, dochter van Gee-
raard de Jode, den plaatsnijder, die tevens handel dreef
in gravuren, koperen platen, kaarten, schilderijen, spiegels,
kristalwerk en kammen.

Snellinck won bij deze gade drie kinderen, allen zonen :

1 Hij zelve verklaart op 14 Januari 1620 twee en zeventig, en op 27 September 1635
zes en tachtig jaren oud te zijn. Van Mander zegt ook, dat hij in 1604 vijf en vijftig jaren
moest tellen. Hij kwam dus ter wereld in 1549 en niet 1544 zooals al de tegenwoordige
geschiedschrijvers hem doen geboren worden. Het verkeerde jaartal ontstond uit den
grafzerk des kunstenaars, waarop gebeiteld werd,' dat hij in 1638 overleed in den geze-
genden ouderdom van vier en negentig jaren. Zooals wij verder zullen zien, werd dit graf-
schrift echter eerst negentien jaar na zijn overlijden opgesteld.
 
Annotationen