Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0329

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XV

Voorname Schilders der XVIe eeuw

5

gf|||||c3 anneer wij de toenmalige groote figuurschil-
ders onzer Antwerpsche School willen in
s ©ogenschouw nemen, dan moeten wij aan-
■ vangen met den schier ongekenden historie-
6 en volkszedenschilder Joachim Bueckeleer, die de
i\ oudste en de minst verbasterde is, Zooals wij het heb-

ben doen zien (blz. 168), leerde hij eerst op gevorderden
ouderdom de kunst, bij zijnen oom Peter Aertsen, alias
Lange Peer. « In zijn aenvanghen cori hy qualijck tot het wel
verwen oft coi oreren ghecomen, tot dat hem Pier zijn Oom
gewennen liet alle dinghen nae 't leven te schilderen, als
vruchten, fruyten, vleys, voghelen, visschen, en derghelijcke
dinghen; door welcke veel te doen, hy is gheworden soo vast
in zijn temperingen, dat hy des halven van d'uytnemenste
Meesters is gheworden. » Eer hij echter tot die hoogte was
geklommen, had het hem nog al veel moeite en niet minder
tijd gekost. Met zulke degelijke studie als zijn wijze Meester
hem oplegde, moest hij palet en penseelen toch wel machtig
 
Annotationen