Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1178

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXXVIII

Schilders der XVIIIe eeuw

^ n de XVI IIe eeuw wordt het groepje onzer
\ schilders zoo klein, dat wij voor de beoefe-
naars der verschilligekunstvakken geene afzon-
derlijke hoofdstukken meer kunnen openen.
i\ Allen volgden de lessen ter Academie; maar over dag
v studeerden zij toch getrouw in het werkhuis eens mees-
ters. Ondanks die dubbele oefening werden onze
^kunstenaars geene talenten. Het gelukte zelfs niet
velen zich boven het peil der middelmatigheid te verheffen.
Niettemin dorsten de meesten nog de hand slaan aan het
hootdvak der kunst, de historieschildering. De eerste, dien wij
nu vruchtelooze pogingen zien aanwenden om een historisch
meesterstuk te vervaardigen, is Peter Sperwer. Hij werd
den in Februari 1662 in onze hoofdkerk gedoopt, en begon in
1676 te Antwerpen zijne kunststudiën; doch korts nadien
begaf hij zich naar Parijs. Daar beproefde hij verscheidene jaren
zijn talent. Ook werd hij er echtgenoot van Marie de Crespy,
dochter van M at hu r in de Crespy, officier der Koninginne,
 
Annotationen