Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1055

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXXII

Zeeschilders der XVIIe eeuw

'^MMiiJ^f ndries van Eertvelt en Jan Porcellis
vonden in het schilderen van zeeën en
schepen maar weinige navolgers aan den
boord onzer geslotene Schelde. De breede, maar
r verlaten stroom mocht bijna nooit anders dan eenige
A onaanzienlijke vracht- of visschersschuiten dragen, en
£ leverde derhalve een niet zeer aantrekkelijk schouw-
spel op. Die ontmoedigende aanblik was naar allen
schijn de oorzaak, dat zoo weinige onzer talrijke schilders
besloten de zee te gaan bestudeeren, en de grootsche water-
vlakte, met hare hooge en rijkgetuigde schepen, op het
doek te brengen.

De Bie roemt eenen « seer uytstekenden geest bij
name Peeter van Loon, » en het eenige nog gekend werk
van dien schilder is : een Strand met Baken stok bij
eene onstuimige Zee, welk paneel in het museum van
Dresden prijkt. Echter behandelde deze kunstenaar ook de
 
Annotationen