Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1229

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXXIX

Ontbinding der Sint Lucasgilde

4.

ang had de fiere Sint Lucasgilde al gedaan
wat zij kon om hare armoede verborgen te
houden ; maar in den loop der XVIIIe eeuw
bleef dit niet meer mogelijk. Zij was nu gedwon-
gen geweest herhaaldelijk geldleeningen te doen, en
dat, terwijl hare inkomsten gedurig afnamen door
het bestendig inkrimpen van het getal harer gezellen.
Hare eigentlijke leden-kunstenaars waren sedert éene
eeuw tijds met drie vijfden verminderd. Volgens eene
ambtelijke optelling bezat zij in den zomer van 1738 nog
slechts twee en zeventig kunstschilders, waarvan er zeventien
als helpers, en twee als leerlingen werkten. Het getal harer
beeldhouwers beliep tot vijf en zeventig, doch daarvan werk-
ten er zeven en dertig als gast en elf als leerlingen. Voor het
plaatsnijden had zij nog enkel vier meesters en éenen kwee-
keling ; voor het zegelsteken twee meesters en éenen knecht,
en de kunsthandelaars waren zeven en dertig in getal. Hare
andere gezellen, en ook diegenen welke niet rechtstreeks tot de

77
 
Annotationen