Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#1388

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XLIII

Heropbloei der Antwerpsche Schilderschool

ft

oning Willem toonde van eerstaf eene bijzon-
|| dere toegenegenheid voor onze Scheldestad.
| Hij droomde voor haar de heerlijkste toe-
iÊBÈvfa^komst, in de overtuiging dat de opbeuring des
handels, die hoofdbron van Antwerpens welvaart, ook
alle neringen, nijverheids- en kunstvakken zou doen
'herbloeien. Daarom schonk hij, bij besluit van 12
December 1815, de door Napoleon voor krijgsbelang gegraven
dokken, met hunne kaaien en aanpalende gronden, in vollen
eigendom aan onze Stad, om die inrichtingen voortaan ten
behoeve der koopvaardij te benuttigen. Tevens had hij voor
ons de vrije vaart op Oost- en West-Indië opengesteld. Om
onze handelsbetrekkingen met alle andere werelddeelen te
vergemakkelijken, zorgde hij dat er zich binnen onze begun-
stigde zeehaven vele vreemde consuls kwamen vestigen.

Ook voor onze nationale herleving en zelfontwikkeling
zou de invloed van het Nederlandsch Staatsbestuur aller
 
Annotationen